็HMC ข่าวกิจกรรมของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด รายเดือน พย 2560


HMC...ร่วมใจพัฒนาคลองน้ำหู ชุมชนหนองบัวแดง     
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 พนักงานจิตอาสา บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเก็บขยะคลองน้ำหู ชุมชนหนองบัวแดง ซึ่งเป็นโครงการ CSR จิตอาสาของพนักงาน โดยคุณณัฐพงษ์ ชัยรัตน์ พนักงานฝ่ายผลิต โรงงานพีดีเอ็ช จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและชาวชุมชนร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมในคลองและบริเวณรอบคลอง และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ลำคลองไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค หรือมลพิษทางน้ำ เนื่องมาจากปริมาณกระทงและขยะที่คงค้างจำนวนมากในคลองและอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคในพื้นที่ชุมชนHMC…สานเสวนาชุมชนเกาะกก
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จำกัด นำโดยคุณสว่างพงษ์ กิ่งสุวรรณวงศ์ รองประธาน สายการผลิต คุณชัยรัตน์ ปฏิทัศน์ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ คุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ และพนักงานฝ่ายต่างๆ ลงพื้นที่ร่วมสานเสวนากับชุมชนเกาะกก เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับชุมชน ประกอบด้วยการบรรยายแนะนำกระบวนการผลิต กระบวนการบริหารความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน และร่วมทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
           ในการนี้ คุณอำนวย นามสนิท ประธานชุมชน และคณะกรรมการ ตลอดจนชาวชุมชนร่วมให้การต้อนรับและขอบคุณบริษัทฯ ณ ที่ทำการชุมชนเกาะกก


HMC…โครงการจิตอาสาจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 11-12  พฤศจิกายน 2560 บริษัท เอ็ชเอ็มซี  โปลีเมอส์ จำกัด นำโดยคุณสว่างพงษ์  กิ่งสุวรรณวงศ์  รองประธานบริษัท สายการผลิต  และคุณศราวุธ  เฉียงเอก ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์  พร้อมพนักงานจิตอาสาชมรมเปตองและปาเป้า   เข้าร่วมโครงการจิตอาสาจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 1   ซึ่งเป็นโครงการ  CSR  จิตอาสาของพนักงาน   โดยคุณวิทูล ดงอามาต พนักงานฝ่ายโลจิสติกส์  เป็นผู้จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงสถานศึกษาและส่งเสริมอุปกรณ์ทางการศึกษาของโรงเรียน ให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสและเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและการทำงานร่วมกันเป็นทีม   ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนโทรทัศน์สำหรับการศึกษาทางไกลจำนวน 2 เครื่อง ณ โรงเรียนบ้านโขดทราย ต.หาดเล็ก    อ.คลองใหญ่ จ.ตราดAbout แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน