กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง จัดมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียน
กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง จัดมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียน ปีที่ 8 จำนวน 2,358,000 บาท ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในอนาคตแก่เยาวชน

                กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษาประเภท “ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียน ปีที่ 8ประจำปี 2560 จำนวน 2,358,000 บาท เพื่อต่อยอดการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี หวังเป็นบันไดไปสู่การทำงานสร้างรายได้ในการพัฒนาประเทศ ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สำหรับอาชีพในอุตสากรรมใหม่ New S-Curve โดยมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 126 ราย และทุนโครงการโรงเรียน จำนวน 20 โรงเรียน พื้นที่ 4 เขตเทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลมาบตาพุด เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านฉาง และเทศบาลเมืองบ้านฉาง  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานระยอง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

                นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของอนาคตประเทศไทย โดยริเริ่มโครงการต่างๆ เช่น โครงการโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 โครงการยุวชนอาสา ทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภทบุตรหลานชุมชนใน 4 เขตเทศบาล อีกทั้งยังร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างสมาคมเพื่อนชุมชนสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาตร์  และคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์  โครงการทุนพยาบาลเพื่อนชุมชน โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ และโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว จังหวัดระยอง สำหรับการมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียนในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อม เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ สนับสนุนเยาวชนที่ตั้งใจเรียน มีผลการเรียนและความประพฤติดี รวมถึงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนก้าวไปสู่ความสำเร็จ หาเลี้ยงชีพ พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

                เรือโท ศตวรรษ  อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมผ่านโครงการดีๆ มาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนโครงการโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการสอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป

                นอกจากการพัฒนาสถานศึกษาแล้วนั้น การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ ดังเช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จะเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพอีกด้วย
             
              ในปี 2560 กลุ่ม ปตท. ยังได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานชุมชนในพื้นที่ 4 เขตเทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลมาบตาพุด เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านฉาง และเทศบาลเมือง    บ้านฉาง จำนวน 4,450,000 บาท ทั้งนี้ ซึ่งหากนับรวมการมอบทุนการศึกษาในวันนี้ กลุ่ม ปตท. ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,808,000 บาท


                กลุ่ม ปตท. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย และยกระดับทักษะการสอนของครูในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการด้านการศึกษา ด้วยเล็งเห็นว่าการศึกษาจะก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการต่อการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ สร้างบุคลากรชั้นนำในหลากหลายอาชีพที่จำเป็นต่อสังคม เช่น วงการแพทย์ วงการอุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นอาชีพที่สำคัญในยุคพัฒนาประเทศอย่างยุคไทยแลนด์ 4.0 นั่นเอง

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน