รมว.สธ.พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมไออาร์พีซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางตรวจเยี่ยมเขตบริการสุขภาพที่ 6 และศึกษาดูงานบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาล          
        วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุม ครม. นอกสถานที่ภาคตะวันออก โดยคณะฯ ได้ศึกษาดูงานบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ด้านการดูแลสุขภาพคนงานในโรงงาน ดูแลสุขภาพประชาชนและปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบเขตประกอบการฯ การประกอบอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ ECC ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยนายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น พร้อมด้วยผู้บริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับ ทางบริษัทฯได้นำเสนอข้อมูลและตอบซักถามต่อนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน รวมทั้งนำชมศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินที่มีศักยภาพเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ทั้งภาคอุตสาหกรรม ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน  
                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวชื่นชมบริษัทไออาร์พีซีที่บริหารงานเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมิตรเกื้อกูลกัน ให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โดยดำเนินกิจกรรมทางด้านสังคม พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขที่มีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน อันจะนำพาประเทศไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
            บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป            

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน