บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานต่อโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ปี 2


ททท. จับมือ พีทีทีจีซี และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ สานต่อ Upcycling The Oceans, Thailand
ชวนอาสาสมัครดำน้ำและเก็บขยะชายหาด..คืนความสวยงามให้ทะเลภูเก็ต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  และ มูลนิธิอีโคอัลฟ์ (Ecoalf) สานต่อโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ปี 2 ขยายพื้นที่เพื่อจัดการขยะในทะเลที่จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในทะเล พร้อมด้วยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายฮาเวียร์ โกเยนิเซ่ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ส่งมอบถังขยะและถุงขยะให้กับ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และเทศบาล เพื่อส่งเสริมการทิ้งขยะในถังและการแยกขยะพลาสติกในพื้นที่หาดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยศิลปินดาราจิตอาสา ปู ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนด์เบิร์ก และ อเล็กซ์ เรนเดล ร่วมดำน้ำเก็บขยะ และขวัญอุษามณี ไวทยานนท์ ร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาดกับเหล่าอาสาสมัครกว่า 1000 คน ที่หาดป่าตอง หาดในหาน และ หาดในยาง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า “แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนทั่วโลก แต่เป็นที่น่าตกใจว่า ประเทศไทยติดอันดับ ประเทศที่มีการทิ้งขยะลงสู่ทะเล เป็นอันดับที่  5 ของโลก โดยพบว่า ขยะร้อยละ 80 มาจากบนบก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก ขวดน้ำ และ เศษอาหาร อันนำไปสู่ผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลเป็นอย่างมาก  และอย่างไรก็ตาม ททท. ในฐานะองค์กรหลักที่ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ และมี          เเนวทางที่จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเเนวทางที่รัฐบาลกำหนดไว้ อีกทั้งผลักดันแนวทางการทำตลาด 3 แนวทาง คือ การสร้างกระแสการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อชะลอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว การสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) เพื่อเพิ่มคุณค่าให้สินค้าท่องเที่ยวไทย และการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวด้วย
นายปฏิภาณ  สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ พีทีทีจีซี ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand  โดยผนึกกำลังร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ เพื่อมุ่งส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะในทะเลและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยให้สวยงามอย่างยั่งยืน โดย พีทีทีจีซี  ได้นำหลักการ Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน มาเป็นแนวทางในการต่อยอดการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยนำนวัตกรรมเข้ามาสร้างสรรค์การแปรรูปขยะ ทั้งขยะจากขวดพลาสติกใสหรือขวด PET และขยะจากพลาสติกโพลิเอทิลีน (PE) เช่น ถุงพลาสติก ขวดพลาสติกทึบ มาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพื่อการใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการตอบรับนโยบายของภาครัฐในการกำจัดขยะตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน”
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่เข้าร่วมโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์และบริหารจัดการปัญหาขยะในเมืองท่องเที่ยวทางทะเลหลักๆ ของประเทศไทย คือ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง จังหวัดภูเก็ต และเกาะสมุย เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนจำนวนมาก และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปริมาณขยะมากขึ้น โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวแถบชายฝั่งทะเลของไทย และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระตุ้นจิตสำนึก สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ฯลฯ ในการร่วมกันรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระตุ้นให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ได้มีการเข้าไปบริหารจัดการขยะ  เพื่อนำขยะพลาสติกมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตและออกแบบเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 
            นับตั้งแต่ที่ได้มีการเปิดตัวโครงการและกิจกรรมการเก็บขยะในทะเลที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยองเมื่อกลางปีที่ผ่านมา โครงการมีความคืบหน้าพอสมควร โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรและหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ที่พร้อมเข้าร่วมและสนับสนุนในพื้นที่นำร่อง ณ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ทำให้โครงการสามารถรวบรวมขยะจากโครงการจำนวน 10 ตันตามเป้าหมายมาแปรรูปให้เป็นวัตถุดิบและพัฒนาเป็นผืนผ้าได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว และคาดว่า จะสามารถออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น  Collection Thailand เพื่อจำหน่ายได้ภายในไตรมาส 3 ในปีนี้
 พันธมิตรทั้ง 3 องค์กร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  และ มูลนิธิอีโคอัลฟ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ Upcycling The Oceans, Thailand นี้ จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยาวนาน ช่วยลดปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืนและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยให้สวยงามเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณสำหรับการพิจารณาข่าวประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ : ธารทิพย์ (บีPR) : 086-908-6290 /  ณตวรรณ (เมPR) : 089-699-2034


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน