HMC Polymers ฉลอง 35 ปี แห่งการดำเนินงาน “เปิดบ้านและ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561”
HMC Polymers ฉลอง 35 ปี แห่งการดำเนินงาน “เปิดบ้านและ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561”

(24 ส.ค.) ณ ห้องออดิทอเรียม, บริษัท เฮ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตสารโพรพิลีน และผลิตเม็ดพลาสติกโพลีพิลีน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมมราชตะวันออก (มาบตาพุด) และนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุด จังหวัดระยอง มีวาระครบรอบ 35 ปีแห่งการดำเนินกิจการ จัดโครงการ “เปิดบ้านแล้วมอบทุนการศึกษา” ซึ่งเป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หมวดการศึกษาและเยาวชน และหมวดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

โดยปีนี้ HMC ได้แนะนำนโยบายของบริษัท กระบวนการผลิต การบริหารความปลอดภัย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม,  การนำเสนอกระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม “การส่งเสริมความยั่งยืน ด้วยหลัก 4R’s” พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา รวม 16 สถาบันการศึกษาในจังหวัดระยอง ได้แก่
1)ทุนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 โรงเรียนๆ ละ 20,000 บาท ได้แก่ 
1.โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
2.โรงเรียนวัดมาบชลูด
3.โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
4.โรงเรียนวัดตากวน
5.โรงเรียนวัดกรอกยายชา
6.โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง
7.โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า

2)ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 โรงเรียนๆ ละ 25,000 บาท ได้แก่
1.โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
2.โรงเรียนวัดห้วยโป่ง

3)ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 โรงเรียนๆ ละ 30,000 บาท ได้แก่
1.โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
2.โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
3.โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

4)ทุนระดับอาชีวศึกษา จำนวน 3 วิทยาลัยๆ ละ 35,000 บาท ได้แก่
1.วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2.วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
3.วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

5)ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 40,000 บาท ได้แก่
1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
โดยมี คุณมาร์ติน ทิคเนอร์ ประธานบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการกลุ่มมาบ เป็นผู้มอบ รวมทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 425,000 บาท

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน