เซนทรัลจับมือจีซีและทททจัดมหกรรมอาหารStreet Food ครั้งแรกในระยอง
จีซี ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ในงานเทศกาลอาหาร “Exotic Street Food” ภายใต้แนวคิด Circular Living ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในชีวิตประจำวันอย่างรู้คุณค่า

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “Exotic Street Food” โดยมี น.ส.อภิชญา เดชไกรวัลย์ ผู้จัดการส่วนหน่วยงานพัฒนากิจการเพื่อสังคม จีซี นายธนภัทร วงษ์ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ภายในงาน ได้รวมที่สุดของร้านอาหารสาย Street Food ชื่อดังกว่า 50 ร้านค้าจากจังหวัดระยองและกรุงเทพฯ ไฮไลน์ของงานได้โชว์เมนูพิเศษจากเชฟเฟิส มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ซีซั่น2 และมินิคอนเสิร์ตจากคุณโตโน่ ภาคิน ระหว่างวันที่ 22-26 ส.ค. 2561 ผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้ง แม่ค้า นักท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง  ณ ลานกิจกรรมหน้าห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า 

งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด อีกทั้งผู้ที่มาร่วมงานยังได้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ นับเป็นการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน (Circular Living) อย่างรู้คุณค่าและมีความรับผิดชอบ
GC ได้ร่วมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ BioPBS™ ในชุด Bio packaging Benjarong Collection ประกอบด้วย แก้ว ถ้วย และถาดใส่อาหาร จำนวน 17,800 ชิ้น ให้กับร้านจำหน่ายอาหารในงาน “Exotic Street Food” เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้จำหน่ายอาหารที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญส่งผลต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ หรือการจัดกิจกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ แบบใช้ครั้งเดียว (Single Used Plastic) ซึ่งมีความเหมาะสมกับการจัดงานกิจกรรมพิเศษ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ผลิตจากกระดาษเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ BioPBS™ สามารถใช้สัมผัสกับอาหารที่มีความร้อนสูงถึง 100 องศาเซลเซียสได้อย่างปลอดภัย ป้องกันการรั่วซึมและไขมันได้เป็นอย่างดี  สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติด้วยองค์ประกอบที่เหมาะสม 3 ประการ คือ ความร้อน ความชื้น และแบคทีเรียในดิน ซึ่งการกำจัดหลังการใช้งานนั้นสามารถทิ้งไปพร้อมๆ กับขยะอินทรีย์หรือเศษอาหารได้เลย หลังการฝังกลบลงดินจะถูกจุลินทรีย์ในดินย่อยสลาย ภายใน 180 วัน โดยไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
คุณอภิชญา เดชไกรวัลย์ ผู้จัดการส่วนหน่วยงานพัฒนากิจการเพื่อสังคม GC กล่าวว่า GC ได้นำตัวแทนเชฟชุมชนประจำจังหวัดระยอง จากโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง มาร่วมจำหน่ายอาหารในงาน “Exotic Street Food” จำนวน 6 ร้าน  ได้แก่ ร้านบ้านบุญเพ็ชร ร้านวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง ร้านมีดีฟาร์มปูนิ่ม ร้านวิสาหกิจชุมชนไม้กฤษณา ร้านครัวพิสมัย และร้านครัวบ้านทะเลน้อย (คุณสารภี) พร้อมจัดนิทรรศการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ถึง แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ครั้งแรกของจังหวัดระยอง และเป็นโอกาสอันดีที่ได้มีการรณรงค์ให้เกิดการใช้ และนำเสนอแนวทางการเลือกใช้ (alternative) บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ เพื่อไม่ทิ้งสารตกค้างสู่โลก และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ GC ได้ต่อยอดความสำเร็จของการดำเนินโครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน by GC ในการค้นหาเมนูพื้นถิ่นจาก 8 พ่อครัวแม่หัวป่าก์จังหวัดระยอง เพื่อร่วมกันสร้างจุดหมายการท่องเที่ยวตามรอยอาหารพื้นถิ่นที่พลาดไม่ได้ โดยได้นำวัตถุดิบของดีในจังหวัดระยองมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในทุกเมนู เพื่อเป็นการสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวระยอง และอนุรักษ์อาหารไทยให้ดำรงอยู่อย่างทรงคุณค่า  พร้อมกันนี้ เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ยังได้รังสรรค์ 10 เมนู “อร่อยนี้ที่ระยอง by เชฟชุมพล” ให้เป็นเมนูประจำจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมงานด้านอาหารถิ่นระยอง และเป็นหนึ่งในช่องทางการกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำในสังคมในด้านเศรษฐกิจอีกด้วย

ปัจจุบัน โครงการฯ ได้ร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคระยอง และ โรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี พัฒนา “การเรียนการสอนวิชาชีพอาหารถิ่นจังหวัดระยอง” เพื่อยกระดับกำลังคนอาชีวศึกษา บุคลากรด้านอาหาร และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อรองรับนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และส่งเสริมการกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ได้มีการนำโมเดลดังกล่าวของจังหวัดระยอง ต่อยอดสู่การพัฒนาระดับประเทศ โดยได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนิน “โครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” เพื่อยกระดับอาหารถิ่นของชุมชนทั่วประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
และต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ภารกิจหลักสำคัญในการดำเนินโครงการฯ ทั้งในจังหวัดระยองและระดับประเทศ คือการกระตุ้นให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ผลิตอาหาร และผู้บริโภค ได้เข้าใจถึงการเลือกใช้พลาสติกที่ถูกวิธี การรู้จักการคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อทิ้งให้ถูกวิธี ตลอดจนยังได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือระบบการใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด โดยนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (Circular Living) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการลดปัญหาขยะ ให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ในการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันอย่างรู้คุณค่าและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อโลกใบนี้
อนึ่ง เม็ดพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ 100% หรือ BioPBS™ มีลักษณะเหมือนเม็ดพลาสติกทั่วไป แต่ใช้ “พืช” ที่สามารถปลูกทดแทนได้เป็นวัตถุดิบ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย หรือ ข้าวโพด เป็นต้น  สามารถนำมาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย และได้รับการรับรองมาตรฐานเม็ดพลาสติกชีวภาพ ตามมาตรฐานสากลของพลาสติกย่อยสลายได้ (EN13432) อีกด้วย

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน