BLCPและกลุ่มผลิตไฟฟ้าภาครัฐและเอกชน มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุมวิทยาศาสตร์พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าภาครัฐและเอกชน พร้อมได้กล่าวถึง โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขาไฟฟ้าควบคุม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2561    ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมมือกับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของการพัฒนาประเทศในการพัฒนากำลังคน ตามโครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม เพื่อผลิตช่างเทคนิคที่มีทักษะและคุณลักษณะเฉพาะทางสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเป็นการเปิดโอกาสและเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความมั่นคงเป็นคนคุณภาพที่ตลาดแรงงานต้องการ มีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษามีงานทำทันที
ในวันเดียวกันนี้ ได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือ(Signed MOU) กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขาไฟฟ้าควบคุม (V-EsEPC) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด โดยมอบทุนสนับสนุนการศึกษาดังนี้
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด จำนวน 500,000 บาท บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 500,000 บาท สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน จำนวน 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท และมีหน่วยงานที่สนับสนุนทุนเงินเพื่อปรับปรุงหอพักนักศึกษา ดังนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000,000 บาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 500,000 บาท บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 บาท และบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000,00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,800,000 บาท
ทั้งนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมผลักดันให้โครงการนี้ประสบควมสำเร็จ ได้แก่ มูลนิธิศึกษาพัฒน์ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าภาครัฐและเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ณ.ห้องประชุม5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน