กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านฉาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงภายใต้โครงการ “ตำบลต้นแบบ ขับดี มีสุข”


กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านฉาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงภายใต้โครงการ “ตำบลต้นแบบ ขับดี มีสุข” ร่วมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยหาดน้ำริน เทศบาลตำบลบ้านฉาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานราชการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน และร่วมปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้ถนนของเยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านฉาง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
          นายปิติ ศรีสุขสมบัติ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัย  ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในนามตัวแทนผู้บริหารและคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า การลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ทั้งในช่วงปกติและเทศกาลต่างๆ นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายใต้โครงการ “ตำบลต้นแบบ ขับดี มีสุข” ในครั้งนี้มีสาระสำคัญคือ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ตำบลบ้านฉางเป็นตำบลต้นแบบของจังหวัดระยอง ที่ประชาชนในตำบลปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำแนวทางการบริหารจัดการในโครงการตำบลต้นแบบ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศได้ อีกทั้งยังสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการสื่อความและการประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึก เสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับเยาวชนในพื้นที่
          นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการขับขี่ และการใช้ถนนของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ และเป็นเรื่องน่ายินดีที่กลุ่ม ปตท. เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านฉาง ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลประชาชนในพื้นที่ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและส่งเสริมให้โครงการ “ตำบลต้นแบบ ขับดี มีสุข” ประสบความสำเร็จ จนสามารถลดอุบัติเหตุได้มากขึ้นจนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดระยองและประเทศไทยในการนำรูปแบบการดำเนินโครงการฯ ไปปรับใช้ได้ต่อไป
          สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานนอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายใต้โครงการ “ตำบลต้นแบบ ขับดี มีสุข”แล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีก ได้แก่ กิจกรรมปล่อยรถขบวนแห่ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัย การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มชุมชน การลงพื้นที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในพื้นตำบลบ้านฉาง จำนวน 5 จุด

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน