GC รวมพลังชาวระยอง “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10”


GC รวมพลังชาวระยอง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10”ร้อยดวงใจสู่การอนุรักษ์ป่า ด้วยเส้นทางธรรมชาติสีเหลือง

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชมรมคนรักษ์ป่าชากลูกหญ้า - เขาห้วยมะหาด จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายใต้โครงการฟื้นป่า รักษ์น้า เขาห้วยมะหาด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและทาความดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช 2562 และเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ตลอดจนสนองพระราชปณิธานรัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ รวมทั้งแนวพระราชดำริต่างๆ อาทิ งานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้สีเหลืองบนพื้นที่กว่า 3 ไร่ และปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมจานวน 400 ไร่ ตลอดปี 2562 ณ เขาห้วยมะหาด จังหวัดระยอง
นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา รวมทั้งเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี จังหวัดระยองจึงได้ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพันธมิตร และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันทาความดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ กว่า 6 ปีที่ผ่านมา ป่าเขาห้วยมะหาดได้รับการดูแลและฟื้นฟูด้วยดีตลอดมา เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้โครงการฟื้นป่า รักษ์น้า เขาห้วยมะหาด แต่อย่างไรก็ตาม เขาห้วยมะหาดยังคงประสบปัญหาไฟป่า หรือการรุกล้าพื้นที่อยู่บ้าง ดังนั้น การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า และร่วมกันฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนัก ในการดูแลรักษาป่า และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดระยองมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์เพื่อสังคมและจังหวัดระยองมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น GC ได้ร่วมกับพันธมิตร ซึ่ง ได้แก่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชมรมคนรักษ์ป่า ชากลูกหญ้า-เขาห้วยมะหาด ซึ่งมีแนวคิดร่วมกันในการสร้างความยั่งยืนทางธรรมชาติให้กับลูกหลานชาวระยองและในปี 2562 นับเป็นโอกาสอันดีที่ GC และพันธมิตร รวมถึงชาวระยอง จะร้อยดวงใจร่วมกันทำความดีเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ และเฉลิมพระชนมพรรษา 67พรรษา จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งซึ่ง เป็นพันธุ์ไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และต้นไม้พันธุ์สีเหลืองต่างๆ อาทิ ต้นทองอุไร และต้นราชพฤกษ์ รวมจานวน 1,010 ต้น ตลอดแนวถนนและพื้นที่บนเขาห้วยมะหาด เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและร่มรื่น ซึ่งเมื่อต้นไม้เติบโตและแข็งแรงเป็นเส้นทางธรรมชาติที่มีสีเหลืองสะพรั่ง จะสามารถเป็น
ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ยังจะมีการจัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ป่า
เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมบนเขาห้วยมะหาดกว่า 400 ไร่ โดยตั้ง เป้าดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2562 อีก
ด้วยสาหรับเขาห้วยมะหาดนั้นในอดีตเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการทำเกษตรกรรมและไฟป่า จึงก่อให้เกิดความร่วมมือของ 4 ภาคส่วน นำโดยชมรมคนรักษ์ป่า ชากลูกหญ้า-เขาห้วยมะหาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ (สอ.รฝ.) และ GC ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด นับตั้งแต่ปี2556 เพื่อฟื้นฟูผืนป่า 2,500 ไร่ให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ตามธรรมชาติอีกครั้ง รวมทั้ง บำรุงรักษาระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำ หล่อเลี้ยงการทำเกษตรกรรมของชาวบ้าน และส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน