GC จัดกิจกรรมค่าย “ปลุกฝัน ปั้นดาว by GC ปี 2

GC จัดกิจกรรมค่าย “ปลุกฝัน ปั้นดาว by GC ปี 2”สานฝันบุตรหลานชาวระยอง เตรียมพร้อมสู่เส้นทางสายอาชีพ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จัดกิจกรรมค่าย “ปลุกฝัน ปั้นดาว by GC ปี 2” เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพของบุตรหลานชาวระยอง สร้างความพร้อมเพื่อพิชิตอาชีพในฝัน รองรับตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก โดยมีนายสิริเดช คุ้มวงศ์ดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวเชาวนี พันธ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดระยองและชลบุรี เมื่อวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562
นายสิริเดช คุ้มวงศ์ดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนจังหวัดระยอง ด้วยการสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงเพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดระยองเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรมค่าย “ปลุกฝัน ปั้นดาว by GC ปี 2” เพื่อเสริมสร้างความรู้และยกระดับทักษะฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในตลาดแรงงานของจังหวัดระยองให้มีคุณภาพ รองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ
กิจกรรมค่าย “ปลุกฝัน ปั้นดาว by GC ปี 2” จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 สำหรับบุตรหลานชาวระยองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้แนวคิด “4 ส” คือ “สนุก สาระ สร้างสรรค์ ส่งเสริมการทำงาน” เพื่อเปิดโอกาสให้บุตรหลานชาวระยองที่มีความฝันในสายงานอาชีพต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมของตนเองสำหรับการสมัครงานตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานในอาชีพที่ตนใฝ่ฝัน ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ปกครองและบุตรหลานชาวระยองที่เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพตนเองและเตรียมความพร้อมให้บุตรหลานสามารถสมัครเข้าทำงานในบริษัทต่างๆ พร้อมกับทักษะและความมั่นใจในการทำงานในสายอาชีพนั้นๆ
โดยการจัดกิจกรรมในปีนี้จะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานการทำงานด้านต่างๆ ที่จำเป็นและสอดคล้องกับบริบทการทำงานในสังคมยุคปัจจุบัน ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ความรู้เกี่ยวกับ EEC การเขียน resume เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การคิดวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ พร้อมร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ GC ในกิจกรรม HR Talk ภายใต้หัวข้อ “การวางตัวและชีวิตในการทำงาน” และร่วมกิจกรรม CSR “รักบ้านเกิด” กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 บนเขาห้วยมะหาด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้วิเคราะห์และเรียนรู้จุดบกพร่องของตนเอง เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ พิชิตทุกปัญหาในการสมัครงาน พร้อมพบปะพูดคุยกับพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นชาวระยอง อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนใหม่ร่วมค่ายด้วยเช่นกัน
สำหรับการจัดกิจรรมครั้งนี้มีบุตรหลานชาวระยอง อายุระหว่าง 20 – 25 ปี วุฒิการศึกษาระดับปวส. และปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ใน 4 เขตเทศบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดระยองไม่น้อยกว่า 10 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 58 คน จากผู้สมัครทั่วจังหวัดระยองทั้งหมด 224 คน
.............................................................

25 ก.ค. 62
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:     
ธพัศ แสงนุภา โทร.  063-363-4647   Email: thapat.s@pttgcgroup.comAbout แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน