กลุ่ม ปตท. จัดโครงการ “สัมมนาสื่อมวลชน จ.ระยอง” ประจำปี 2562


กลุ่ม ปตท. จ.ระยองจัดโครงการ “สัมมนาสื่อมวลชน จ.ระยอง” ประจำปี 2562 นำสื่อมวลชนกว่า 60 คน เยี่ยมชมกิจการสื่อสารมวลชน Mono Group กรุงเทพฯ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะวิชาชีพสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562
          นางสาวพัลลภา  อชานนท์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า ปัจจุบัน กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เกิดจากความร่วมมือของ 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการดำเนินงานด้านการสื่อความ และกิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชนจังหวัดระยอง  โดยความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2551 เป็นต้นมา กอปรด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่ตนเองเพิ่งมารับตำแหน่งประธานอนุกรรมการฯ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ตนเองพร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานกลุ่ม ปตท. และสื่อมวลชนระยองได้มีโอกาสพบปะผ่านโครงการ “สัมมนาสื่อมวลชน จ.ระยอง” ซึ่งในครั้งนี้มีโอกาสเยี่ยมชมกิจการสื่อสารมวลชนอย่าง Mono Group กรุงเทพฯ พร้อมฟังบรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวของ Mono Group ในยุคสื่อดิจิทัล” ซึ่งกลุ่มบริษัท โมโน เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทิง หรือ “Media and Content Conglomerate” ชั้นนำของเมืองไทย มุ่งเน้นธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล และธุรกิจบริการด้านความบันเทิงแบบครบวงจร ที่ครอบคลุมการนำเสนอเนื้อหาประเภท ริช คอนเทนต์ (Rich Content) ซึ่งมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสำเร็จของธุรกิจทีวีดิจิทัล ในช่วงระยะเวลาเกือบ 5 ปี จากการนำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภาพระดับโลก ผลักดันให้ช่องเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำธุรกิจทีวีดิจิทัลของประเทศ และครองเรตติ้งในอันดับที่ 3 จากการจัดอันดับความนิยม พร้อมเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เพื่อเรียนรู้ภารกิจงานของศูนย์ฯ ซึ่งเมื่อปี 2561 มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พัฒนาการปลูกกาแฟอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดการสร้างต้นแบบชุมชนเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสนับสนุนการใช้เมล็ดกาแฟภายในประเทศและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพัฒนาคุณภาพกาแฟเพื่อผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยมีบันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 2
                   กลุ่ม ปตท. ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารโครงการต่างๆ ตลอดระยะเวลาในปีที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อมวลชนระยองและกลุ่ม ปตท. จะร่วมกันพัฒนา สร้างสรรค์ และสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดระยอง ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางสืบ

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน