กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กพลา-อู่ตะเภานำพนักงานจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ


กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กพลา-อู่ตะเภาสามัคคี และภาคีเครือข่าย นำพนักงานจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนกว่า 2,050,999 ตัว มุ่งสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศท้องทะเลไทย


กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กพลา-อู่ตะเภาสามัคคี และภาคีเครือข่าย นำพนักงาน
จิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนกว่า 2,050,999 ตัว มุ่งสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศท้องทะเลไทย
           
กลุ่ม ปตท. .ระยอง จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง
จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กพลา-อู่ตะเภาสามัคคี และภาคีเครือข่าย นำพนักงานจิตอาสาและชุมชน ชาวประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนกว่า 2,050,999 ตัว มุ่งสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศของท้องทะเลไทย ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้แก่ท้องทะเลภาคตะวันออก รวมทั้งยังเป็นการดำรงรักษาอาชีพประมงให้คงอยู่ต่อไป โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพลา-อู่ตะเภาสามัคคี ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
            นางศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ หัวหน้าคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า สำหรับโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2562 นี้ เป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเล และส่งเสริมให้เกิดการขยายจำนวนของสัตว์น้ำตามธรรมชาติ ประกอบด้วย แม่พันธุ์ปูมา 999 ตัว ลูกปูม้า 2,000,000 ตัว กุ้งกุลาดำ 25,000 ตัว หอยหวาน 20,000 ตัว และลูกปลาหมึก 5,000 ตั รวมจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยทั้งสิ้นในครั้งนี้ จำนวน 2,050,999 ตัว พร้อมกับมอบอุปกรณ์ประมงและถังออกซิเจน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากพนักงานจิตอาสาและภาคีเครือข่าย อันได้แก่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่มบริษัทโกลว์ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี บริษัท สตาร์ ปิโตเลี่ยมรึไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทกรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด (บีเอสที) และบริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทยอาชาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ด้วยพนักงานเหล่านี้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศในท้องทะเลไทย และมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ตลอดไป เป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคม สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข กลุ่ม ปตท. มีนโยบายส่งเสริมด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะภายในชุมชนทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (สวนกรอกยายชา) และสวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด) เพื่อให้ภายในชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมกับการอยู่อาศัย เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย
            นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง กล่าวว่า โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ นี้ มุ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมของทะเลจังหวัดระยอง ช่วยคืนสมดุลของระบบนิเวศให้กลับสู่สภาวะปกติ และมีปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น เป็นความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐ ชุมชนในพื้นที่ และกลุ่ม ปตท. อีกทั้งยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญของพื้นที่ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ชุมชนในท้องถิ่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ และขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมา เป็นการสร้างโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล สร้างสมดุลที่ดีให้แก่ระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นการให้ความสำคัญต่ออาชีพประมง ซึ่งนับเป็นอาชีพพื้นถิ่นที่สำคัญของจังหวัดระยอง และมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีขึ้นอีกด้วย

กลุ่ม ปตท.เชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีความสุขทั้งกายและใจ

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน