IRPC ไออาร์พีซี-หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

                           

  ไออาร์พีซีมอบสุขภาพที่ดี ชีวีมีสุข  
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ส่วนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมฯ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการด้านทันตกรรม ณ ที่ทำการชุมชนชายกระป่อม เทศบาลนครระยอง  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรงงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบเขตประกอบการฯ โดยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตรวจวัดน้ำตาลในเลือดและถอนฟันฟรี นอกจากนั้นยังมีบริการตัดผมจากโรงเรียนเสริมสวยนิรันดร์รัตน์ – ธรรมรัตน์ บริการตัดแว่นให้แก่ผู้สนใจในราคาเพียง 100 บาท โดยบริษัทไออาร์พีซีสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนต่าง และเปิดบริการรับสมัครบัตรสวัสดิการ IRPC CARD เพื่อรับสิทธิส่วนลดในการเติมน้ำมันและรักษาพยาบาลขั้นต้นฟรีที่คลินิกปันน้ำใจ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนฯ ด้วย
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของบริษัทไออาร์พีซี จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนรอบเขตประกอบการฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพรวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาทางการแพทย์ในการป้องกัน บรรเทาอาการหรือยับยั้งการลุกลามของโรค รวมถึงประเมินภาวะสุขภาพ ตลอดจนการดูแลฟื้นฟู สร้างเสริมสุขภาพอนามัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี หลังเสร็จสิ้นการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ทั้ง 12 ครั้ง พบว่ามีผู้เข้ารับบริการตรวจร่างกาย, วัดความดัน, ปรึกษาแพทย์มากที่สุด รองลงมาคือตัดแว่น โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ถอนฟัน โรคทางเดินหายใจ (ไข้หวัด) โรคระบบทางเดินอาหาร ตัดผม สมัครบัตรไออาร์พีซีการ์ดตามลำดับ
               บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ และแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน