ไออาร์พีซี- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 และคณะเยี่ยมชมไออาร์พีซี
วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับนายปกรณ์ สุวรรณพรหมา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 และคณะ เข้ารับฟังบรรยายสรุปภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ และงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน โดยนายสุวิทย์ สุขภูตานันท์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บรรยาย ณ ห้อง SEMINAR อาคาร 10 ปี ไออาร์พีซี
การศึกษาดูงานครั้งนี้ เนื่องด้วยทางคณะฯ เล็งเห็นว่า บริษัทไออาร์พีซีเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม ต่อต้านทุจริต ปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบตามหลักนิติธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล อีกทั้งยังพัฒนาการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบการบริหารงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบเขตประกอบการฯ และท่าเรือน้ำลึกไออาร์พีซี 
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน