GC Group สนับสนุนเสื้อกาวน์พลาสติก Face Shield และสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่หน่วยงานราชการจ.ระยอง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ต้านโควิด-19
 


                GC Group (จีซีกรุ๊ป) สนับสนุนเสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable Gown) จำนวน 2,000 ชุด              Face Shield   หรือ หน้ากากปกป้องใบหน้า จำนวน 5,000 ชิ้น สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 50 มล. จำนวน 3,000 ขวด ให้แก่หน่วยงานราชการ จ.ระยอง เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันและคัดกรองโรคโควิด-19 โดยมีรายละเอียดการส่งมอบดังนี้

1. จังหวัดระยอง   นายพิรุณ กริ่มวงษ์รัตน์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นผู้รับมอบ

2. เทศบาลนครระยอง นางจีรานี พิมทะโนทัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิค วิศวกรรมและบำรุงรักษา โดยมีนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยองเป็นผู้รับมอบ

3. เทศบาลตำบลบ้านฉาง นายรัชดา สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ โดยมีนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางเป็นผู้รับมอบ

4. เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา นายศุภสิทธิ์ ทองสุภโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สาธารณูปโภค โดยมี     นายสุกิจ จันทร์มณี นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่าพัฒนาเป็นผู้รับมอบ

5. เทศบาลเมืองมาบตาพุด นายรัชดา สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ โดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดเป็นผู้รับมอบ

6. เทศบาลเมืองบ้านฉาง นายรัชดา สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ โดยมีนายไพโรจน์ เรืองธุระกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉางเป็นผู้รับมอบ

7. ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง นางจีรานี พิมทะโนทัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิค วิศวกรรมและบำรุงรักษา โดยมีพล.ต.ท. มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เป็นผู้รับมอบ

                ด้วยความห่วงใยต่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 GC Group ในฐานะแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ผสานนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Chemistry for better living) จึงนำศักยภาพของบริษัทฯ ที่เชี่ยวชาญในด้านการผลิตร่วมกับพันธมิตร บริษัทคู่ค้า ส่งมอบเสื้อกาวน์พลาสติก Face Shield และสเปย์แอลกอฮอล์ ให้แก่หน่วยงานราชการในจังหวัดระยองเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว

                ตามที่สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้บัญญัติไว้ในข้อแนะนำแนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณีโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่าด้วยเรื่องแนวปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal protective equipment) แนะนำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย และผู้ที่มีโอกาสใกล้ชิดหรือปฎิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงของโรค โดยต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลทั้ง 4 ชิ้น ได้แก่ 1) เสื้อคลุมแขนยาวรัดข้อมือ  2) หน้ากากกรองอากาศ (surgical mask) หรือหน้ากากกรองอนุภาค เช่น N95, N100 ขึ้นอยู่กับอาการและอาการแสดงของผู้ป่วย หรือหัตถการ/กิจกรรมการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย 3) Face Shield 4) ถุงมือ

                 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC Group กล่าวว่า เสื้อกาวน์ที่ส่งมอบจะเป็น                             เสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable Gown) ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนคุณภาพดีจาก GC อุปกรณ์ชุดตรวจเหล่านี้จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ตลอด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของคนไข้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารคัดหลั่งและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ป่วย ณ จุดคัดกรอง ซึ่งถือเป็นด่านแรกรับผู้ป่วยและมีคุณลักษณะเฉพาะ คือ ผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์กันน้ำ น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี มีความเหนียว และยืดหยุ่นสูง สามารถป้องกันเชื้อโรค เลือด และสารคัดหลั่ง ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า รวมทั้งบริเวณคอ และบ่าด้านหลังมีรอยบาก สามารถกระตุกเพื่อให้เสื้อฉีกขาดหลังการใช้งานได้เลย สามารถอ้อมเอวมาผูกด้านหน้าได้ เพื่อลดการปนเปื้อนหลังใช้งาน สำหรับ Face Shield นั้นผลิตจากเม็ดพลาสติก Polyethylene Terephthalate (PET) ของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากผู้ป่วย และปกป้องใบหน้าของเจ้าหน้าที่ จากการกระเด็นของของเหลว สเปรย์แอลกอฮอล์ ช่วยฆ่าเชื้อโรค ลดการสัมผัสเชื้อ ผลิตจาก กลีเซอรีนบริสุทธิ์ในโครงการ Green Health Project ของบริษัท      โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

                 GC Group (จีซีกรุ๊ป) มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของบุคคลากรและพนักงานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ดำเนินมาตรการจัดการในองค์กรและบริษัทในกลุ่ม เพื่อป้องกัน ควบคุม และพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การฆ่าเชื้อทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ สถานที่ประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในจีซีกรุ๊ปทุกแห่ง การให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัย เมื่อมีการประชุมหรือรวมตัวกัน การให้พนักงานหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประชุมหรือปฏิบัติการข้างนอก โดยมีการสนับสนุนด้านไอทีเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ รวมถึงงดการเดินทางหรือผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกรมควบคุมโรคอย่างเด็ดขาด โดยพนักงานทุกคนต้องแจ้งสถานะของตนเองต่อผู้บังคับบัญชา รวมถึงแจ้งทุกครั้งเมื่อมีการเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดหรือเดินทางมาจากต่างประเทศ การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือมีอาการป่วย มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ เป็นต้น

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน