Dow ผนึกกำลังจิตอาสา หยุดยั้งขยะทะเลกว่า 3 ตัน คืนความสวยงามให้หาดระยองต่อเนื่องปีที่ 18

 


ระยอง – 19 กันยายน 2563กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรต่าง ๆ ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อหยุดขยะพลาสติกไม่ให้หลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยอาสาสมัครของ Dow ได้รวมพลังกับจิตอาสากว่า 800 คน เก็บขยะชายหาดกว่า 3,362 กิโลกรัมและนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งสร้างจิตสำนึกแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน

พนักงาน Dow ทั่วโลกได้เข้าร่วมกับองค์การอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ International Coastal Cleanup ซึ่งเป็นกิจกรรมเก็บขยะชาดหาดพร้อมกันทั่วโลกทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนต่อเนื่องเป็นปีที่ 35 และสำหรับประเทศไทยนับเป็นปีที่ 18  สำหรับปีนี้ Dow ได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรต่าง ๆ ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมเก็บขยะตลอดระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ณ บริเวณหาดสนกระซิบ มาบตาพุด และหาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา อำเภอบ้านฉาง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง ภายใต้เคมเปญ #PullingOurWeight ซึ่งหมายถึงการทำงานในส่วนของตนเองอย่างเต็มกำลัง และยังส่งเสริมให้ประชาชนเก็บขยะที่หลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างน้อย 1.8 กิโลกรัม ซึ่งเท่ากับน้ำหนักขยะโดยเฉลี่ยที่แต่ละคนสร้างขึ้นในหนึ่งวัน

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า ปีที่แล้ว พนักงาน Dow อาสาและพันธมิตรกว่า 18,000 คนทั่วโลกสามารถยับยั้งขยะที่จะหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อมได้มากกว่า 80,000 กิโลกรัม ซึ่งตลอด 18 ปีที่จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เราสามารถเก็บขยะจากชายหาดระยองได้แล้วรวมน้ำหนักทั้งสิ้นกว่า 150,000 กิโลกรัม สำหรับกิจกรรมเก็บขยะในวันนี้เป็นเพียงการคืนธรรมชาติที่สวยงามเพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการที่จิตอาสาแต่ละคนได้มาเห็นว่าขยะที่พวกเราทิ้งกันมาลงเอยที่ชายหาดอย่างไร ได้ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และเกิดเป็นความมุ่งมั่นที่จะกลับบ้านไปช่วยกันคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง ส่วน Dow เองก็จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์คิดค้น และพัฒนาโซลูชันที่จะนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลก

ปัจจุบัน ไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีขยะทะเลมากลำดับที่ 10 ของโลก โดยเฉพาะจังหวัดระยองซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งกำลังขยายตัวจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายแรงงาน คาดว่าอาจมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงถึง 20 ล้านตันภายในปี 2580 จึงมีความสำคัญอย่างมากที่ทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันคัดแยกและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตั้งแต่ตอนนี้

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า  “ในฐานะชาวระยอง ผมรู้สึกภูมิใจที่เห็นบริษัท องค์กร และ ประชาชนจิตอาสามาร่วมกันเก็บขยะชายหาด คืนความสวยงามให้หาดที่สำคัญของเรา ปัญหาขยะทะเลสามารถแก้ไขได้หากเราช่วยกันป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ทุกคนช่วยได้ด้วยการคัดแยกขยะรีไซเคิล ออกจากขยะเศษอาหารตั้งแต่ที่บ้าน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบสามารถจัดการขยะได้สะดวก ส่วนภาคเอกชนก็ช่วยแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ทุกคนล้วนมีบทบาทหน้าที่สำคัญ เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของเราทุกคน

ขยะทะเล บางคนยังคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จากการติดตั้งทุ่นกักขยะตามปากแม่น้ำและลำคลองสายหลักของกรม ทช. ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ผ่านมา ยังพบขยะเป็นจำนวนมาก มีทุกวันในปริมาณที่ไม่ลดลงเลย ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องลุกขึ้นมายับยั้งปัญหาเหล่านี้ โดยแก้ไปที่ต้นเหตุด้วยการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง แยกขยะได้ให้ช่วยกันแยก ไม่ต้องรอให้ใครบอก ไม่ต้องรอให้ใครชวน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยโลกและทะเลของเรานายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเสริม

Dow มุ่งมั่นขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ “หยุดขยะพลาสติกไม่ให้ลงไปสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศเป้าหมายที่จะร่วมกับพนักงาน ลูกค้า ชุมชน และพันธมิตร นำขยะพลาสติกทั่วโลกกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลให้ได้ 1 ล้านตันภายในปี พ.ศ. 2573

เราไม่เพียงทำกิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่งและกิจกรรมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ แต่ยังส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนพลาสติกตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์จนถึงกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการใช้ เพื่อลดการเกิดขยะและเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกด้านการแยกขยะและใช้พลาสติกอย่างรับผิดชอบให้กับเยาวชนและชุมชนอีกด้วย นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าว

องค์กรที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมซึ่งร่วมกับ Dow จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ในอำเภอบ้านฉางในปีนี้ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท เอ็น-เอส สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด กลุ่มบริษัทโซลเวย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งแม้จะอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องมีมาตรการป้องกันต่าง ๆ แต่การรักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญที่ยังสามารถทำควบคู่กันไปได้ โดยในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรม ให้มีการเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และ มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้จิตอาสาทุกคนสามารถทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย

###

เกี่ยวกับ ‘ดาว

ดาว (DOW) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย  และ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

อภิรดี ภู่ภิรมย์                                              สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม                                                 ลลิดา ทิศาดลดิลก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย                         กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย                                     กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
                      

โทร. 02-3657296 / 081-8026933                      038-673315 / 081-7919626                                         โทร. 02-3657228 / 089-6687079   

อีเมล: papiradee@dow.com      อีเมล: skrotintakom@dow.com                                   อีเมล: lalida@dow.com

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน