IRPC ไออาร์พีซี ส่งมอบ 11 โครงการเพื่อชุมชน (CSR-DIW)

 ไออาร์พีซี ส่งมอบ 11 โครงการเพื่อชุมชน (CSR-DIW)

 

ไออาร์พีซีดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลคือการดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยความห่วงใย แบ่งปัน และใส่ใจ

ปี 2563 นับเป็นปีที่ 12 แล้ว ที่ไออาร์พีซีได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ในปีนี้ ไออาร์พีซี ส่ง 11 ทะเบียนโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ และพร้อมส่งมอบโครงการดีๆ ให้กับ 11 ชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ดังนี้ :-

1. DCC Plant ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านก้นหนอง หมู่ 2 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง

2. UT-IP Plant ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพญา หมู่ 3 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง

3. PS Plant ต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์พยาบาล บ้านเนินพุทรา หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

4. LBOP Plant ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านหนองกบ หมู่ 2 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

5. ACB Plant ปรับปรุงลานกีฬาและหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านยายดา หมู่ 3 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

6. ETP Plant ต่อเติมศาลาหมู่บ้านทวดเฉียน บ้านชากลาว หมู่ 7 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

7. Power Plant ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน บ้านเนินกลาง หมู่ 9 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

8. UT-BK Plant ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านชากมะหาด หมู่ 1 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

9. PP Plant สร้างห้องเก็บครุภัณฑ์หมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ 6 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

10. UHV Plant ปรับปรุงศาลาและหอกระจายข่าวชุมชน บ้านชากใหญ่ หมู่ 6 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

11. HDPE Plant ปรับปรุงสวนสุขภาพ ชุมชนทุ่งหลวง หมู่ 5 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง

 

กิจกรรมต่างๆ พนักงานได้นำองค์ความรู้ไปปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน เกิดความรักสามัคคี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน