SCGนิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอแอล ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี คว้า Eco-World Class ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

 

นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอแอล ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี คว้า Eco-World Class ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

ขึ้นแท่นต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 
กรุงเทพฯ – 24 กันยายน 2563: บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class  ระดับสูงสุดด้วยคะแนนสูงสุด จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ถือเป็นนิคมฯ แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ตอกย้ำความเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมที่ใส่ใจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุวิทย์ วิศิษฏ์วรณัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และนายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด เป็นตัวแทนรับประกาศเกียรติคุณ จาก ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในงานสัมมนาวิชาการ “ECO Innovation Forum 2020” ที่ไบเทค บางนา

 

 

นายสุวิทย์ วิศิษฏ์วรณัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า “ที่ผ่านมาโรงงานภายในนิคมฯ อาร์ไอแอล ได้รับการรับรองเป็น Eco-Factory ทุกโรงงาน 100% และมีโรงงาน ปิโตรเคมีได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (ระดับสูงสุด) ถึง 2 โรงงาน ด้วยการดำเนินงานเป็นเครือข่าย จึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสม่ำเสมอระหว่างเอสซีจีและจีซี ผนวกกับมีเทคโนโลยีเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากล มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม เช่น การติดตั้ง Enclosure Ground Flare ของบริษัทมาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด (MOC)  โครงการ Vent Gas Recovery ซึ่งเป็นการจัดการของเสียกลับมาใช้ใหม่ระหว่างโรงงาน MOC และ  บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (TPE)  โครงการพัฒนาสู่เมืองเชิงนิเวศ บ้าน-วัด-โรงเรียน (ECO Community ECO SchoolEco temple) เป็นต้น ส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล สามารถยกระดับพัฒนาไปสู่นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ด้วยคะแนนสูงสุดอย่างต่อเนื่องถึง 2 ปีซ้อน โดยเป้าหมายสูงสุดของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี คือการขับเคลื่อนจังหวัดระยองสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง”

ภายในงานยังมี 4 โรงงานในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้แก่ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนข้อมูลและส่งเสริมให้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้รับรองเป็น Eco-World Class ในปีนี้ นับเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการร่วมกันส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ก้าวสู่การพัฒนาที่ให้ความสมดุลในการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม และการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อไปสู่การอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

 

            การรับรองนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 Eco-Champion ระดับที่ 2  Eco-Excellence และระดับที่ 3 Eco-World Class (ระดับสูงสุด) และโรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย โรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory) อีกด้วย

 

 

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน