สระแก้ว-อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบเมล็ดพันธุ์ผักในโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด*****วันนี้ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ในตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งในครั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว โดยการนำของนายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้นำชุมชนเข้าร่วมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว ที่ประชาชนได้สมัครเข้าร่วมโครงการตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัยโควิด-19 ซึ่งเป็นโครงการฯที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย ได้ร่วมจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแจกฟรีให้กับผู้ที่สนใจสมัครลงทะเบียน เพื่อนำไปเพาะปลูกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนทั้งสิ้น 200,000 ชุด โดย 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน) จะได้รับจำนวน 1 สิทธิ์ คือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด จำนวน 4 – 5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา คะน้ายอด กะเพรา และพริกขี้หนู ซึ่งในจังหวัดสระแก้วมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 360 ราย และในครั้งนี้ได้ทำการมอบแด่ผู้แทนในแต่ละอำเภอดำเนินการส่งมอบถึงมือผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป ณ ฟาร์มจ่าทูล ตำบลเจาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

*****นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า  มอบเมล็ดพันธุ์ผักในโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVD-19 ณ ศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือข่าย) (ฟาร์มจ่าทูล) ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว"โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ เกิดภาวะการว่างงาน และทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ จัดทำ "โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เป็นการนำร่องเพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีลักษณะเติบโตเร็ว อายุสั้นถึงอายุปานกลางให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยสมัครผ่านทาง เว็บไซต์ https://app.doae sov.org/landing หรือสแคน OR code ทุกช่องทางสื่อสารของกรมส่งเสริม การเกษตร" 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน) จะได้รับจำนวน 1 สิทธิ์ เกษตรก 1 ครัวเรือนที่ลงทะเบียนจะได้เมล็ด พันธุ์พืชผักสวนครัว 1 คน ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 4 - 5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาด กวางตุ้งต้น แตงกวา คะน้ายอด กะเพรา และพริกขี้หนู

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่สนใจทำการเกษตรปลูก พืชผักสวนครัวและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์กรระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีพืชผักสวนครัวไว้ใช้เป็นแหล่ง อาหารบริโภคภาในครัวเรือน จำนวน 200,000 ชุด เกษตรกรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลังหวัดสระแก้ว มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครการ รอบที่ 1 จำนวน 955 ราย และรอบที่ 2 จำนวน 360 ราย รวม ทั้งสิ้น 1,315 ราย ในพื้นที่ 9 อำเภอ ประโยชน์ที่ได้รับ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีพืชผักสวนครัวไว้ใช้เป็นแหล่ง อาหารบริโภคภายในครัวเรือน ลดภาระค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย

***ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน