Dow และ Solvay ห่วงใยระยอง หนุนต้านภัยโควิด-19 ระลอกใหม่

 Dow และ Solvay ห่วงใยระยอง หนุนต้านภัยโควิด-19 ระลอกใหม่

 ระยอง 28 มกราคม 2564 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้ากิจกรรม ดาวห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด มอบของใช้ที่จำเป็น สนับสนุนการทำงานของภาครัฐและชุมชน พร้อมร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1-2% กว่า 40,000 ลิตร ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Dow และ Solvay ให้กับจังหวัดระยอง โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปกระจายต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

คุณณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ทั้งผู้ประกอบการและชุมชนต้องเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม Dow ยังสานต่อความช่วยเหลือเพื่อดูแลชุมชน มุ่งบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เรามีความห่วงใยสวัสดิภาพของชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ จึงได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นในการทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงตั้งรับ ให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อนำไปกระจายต่อแก่คนในชุมชนให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย

คุณศิริพร วุฒิเลาหพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มบริษัทโซลเวย์ในประเทศไทย และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ เพอรอกไซด์ ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า ตั้งแต่ที่มีการระบาดของโควิด-19 โซลเวย์ในฐานะผู้ผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำมาใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพ ได้สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งชาวระยองในการฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วยฟื้นฟูสถานการณ์ สุขอนามัย และความปลอดภัยของชุมชน ทั้งยังส่งบุคลากรโซลเวย์ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าอบรมบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ เรายังได้กระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ นอกพื้นที่จังหวัดระยองอีกด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยของเราพ้นวิกฤตินี้ไปโดยเร็ว

นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้สนับสนุนอุปกรณ์และของใช้จำเป็นต่าง ๆ ให้กับทางจังหวัด อำเภอ สาธารณสุข สถานศึกษา ชุมชน และเทศบาลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม ดาวห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด โดยได้มอบหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ และอุปกรณ์อนามัยส่วนบุคคลแล้วกว่า 20,000 ชิ้น ชุดธารน้ำใจและสิ่งของจำเป็นกว่า 260 ชุด รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในจังหวัดระยอง พร้อมกับสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ-จุดสกัดคัดกรองของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง มุ่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานในการป้องกันและควบคุมโรค คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของชุมชน

ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของ Dow จากผลกระทบของโควิด-19 ในระลอกใหม่นี้ ได้สร้างผลกระทบกับชุมชนของเรา Dow มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชน โดยจะปรับใช้โซลูชั่นทางธุรกิจที่เรามีให้ตอบสนองต่อความต้องการในขณะนี้ให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ กับองค์กรที่ต่อสู้กับสถานการณ์นี้ เพื่อช่วยฟื้นฟูให้สังคมของเรากลับเป็นเหมือนเดิม คุณณัฐพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

###

เกี่ยวกับ ‘ดาว

ดาว (DOW) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย  และ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

 

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์

โซลเวย์เป็นบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์และวัสดุชนิดพิเศษ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านเคมีเพื่อรับมือกับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ โซลเวย์คิดค้นนวัตกรรมและเป็นพันธมิตรกับลูกค้าในหลากหลายตลาดระดับโลก ผลิตภัณฑ์ของเราถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบิน รถยนต์ อุปกรณ์อัจฉริยะและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การสกัดแร่ น้ำมันและก๊าซ ส่งเสริมประสิทธิภาพและความยั่งยืน วัสดุที่มีน้ำหนักเบาของเรายังช่วยการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสะอาด ด้วยสูตรเคมีที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และประสิทธิผลทางเคมียังปรับปรุงคุณภาพน้ำและอากาศ โซลเวย์มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ พร้อมพนักงานประมาณ 24,500 คนใน 61 ประเทศ ยอดขายสุทธิอยู่ที่ 10.3 พันล้านยูโรในปี 2561 ผลประกอบการร้อยละ 90 ของโซลเวย์มาจากการให้บริการที่ติดอันดับหนึ่งในสามจากทั่วโลก ผลกำไรจากการดำเนินงานประมาณร้อยละ 22 Solvay SA (SOLB.BE) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด Euronext ในกรุงบรัสเซลส์ และกรุงปารีส (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) และในสหรัฐอเมริกา หลักทรัพย์ (SOLVY) ถูกซื้อขายผ่านโปรแกรม ADR ระดับ 1. หาข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่ http://www.solvay.com ติดตามเฟซบุ๊ค www.facebook.com/ solvaygroup/ หรือ ลิ้งค์อิน www.linkedin.com/company/solvay

 

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

อภิรดี ภู่ภิรมย์                                              สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม                                                 ลลิดา ทิศาดลดิลก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย                         กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย                                     กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
                      

โทร. 02-3657296 / 081-8026933                      038-673315 / 081-7919626                                         โทร. 02-3657228 / 089-6687079   

อีเมล: papiradee@dow.com                        อีเมล: skrotintakom@dow.com                                 อีเมล: lalida@dow.com

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน