IRPC ไออาร์พีซี หยุดการผลิต ซ่อมบำรุง

 

                  ไออาร์พีซี หยุดซ่อมบำรุงใหญ่เครื่องจักร ของกลุ่มโรงงาน

            บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  ได้กำหนดซ่อมบำรุงใหญ่ประจำปี 2565 (Turn Around 2022)  ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565และ 1 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2566

            นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ GRO CPRO ปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น กล่าวว่า เนื่องด้วยกลุ่มโรงงานภายในเขตประกอบการของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการผลิตมาได้ระยะเวลาหนึ่ง จะต้องทำการหยุดเดินเครื่องจักร เพื่อตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักรจะมีขั้นตอนการปฏิบัติเป็นไปตามหลักสากล โดยจะมีขั้นตอนหลัก ดังนี้

            - ช่วงเริ่มหยุดการผลิต    การหยุดระบบทั้งหมดและถ่ายของออกจากระบบไปเก็บไว้ในถังพัก และทำระบบให้พร้อมซ่อมบำรุง  ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ เสียง : จากการเปิดและเตรียมระบบ, กลิ่น : จากการเตรียมระบบด้วยไอน้ำและไนโตรเจน,   แสง/ควัน : จากการระบายก๊าซตกค้างออกหอเผาทิ้ง

- ช่วงซ่อมบำรุง  ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ฝุ่นละออง : จากการทาสี ขัดล้างอุปกรณ์ในที่สูง, น้ำเสีย : จากการล้าง ซ่อมบำรุง, ขยะและกากอุตสาหกรรม : จากการซ่อมบำรุง 

- ช่วงเริ่มเดินเครื่องใหม่  ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ เสียง : จากการเตรียมระบบไอน้ำ, แสง/ควัน : จากการระบายก๊าซออกหอเผาทิ้ง       

นอกจากนั้นอาจมีผลกระทบด้านอื่นๆ  เช่น ด้านการจราจร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  ซึ่งทางบริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจ  จึงกำหนดนโยบายต่าง ๆ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพราะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการ เช่น จัดเวลาการเข้าออกของผู้รับเหมาให้เข้าทำงานช่วงเวลา 05.00 – 07.00 น. และประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรให้ช่วยอำนวยความสะดวกและจัดระบบในเส้นทางต่างๆ  อีกทั้งได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการ องค์กรท้องถิ่น สื่อมวลชน ห้างร้านและประชาชนโดยรอบโรงงาน ได้รับทราบแผนงาน และความคืบหน้าต่างๆ อย่างทั่วถึง ได้แก่ ผู้บริหารออกไปชี้แจงแผนงานกับส่วนราชการต่างๆ องค์กรท้องถิ่น ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการ  สื่อมวลชนท้องถิ่น ทั้งหนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง  นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดรถกระจายเสียงออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ แจ้งผ่านหอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชุมชน แผ่นพับ โปสเตอร์ โซเชียลออนไลน์ ทั้ง csr irpc facebook  และ Line บอกเล่าเก้าสิบ ฯลฯ

การเฝ้าระวังผลกระทบกับชุมชนรอบเขตประกอบการฯ นั้น ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานภาคสนามโดยมีทีมงานเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง  รวมถึงสถานีตรวจอากาศถาวร, สถานีตรวจอากาศเคลื่อนที่, ทีมแพทย์สัญจรลงพื้นที่ต่างๆ รอบเขตประกอบการฯ ด้วย 

จึงขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่กำกับดูแลการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบเขตประกอบการ  หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามรายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพท์ 1800 800 008  หรือ 038-802560 ตลอด 24 ชั่วโมง  และพนักงานมวลชนสัมพันธ์   ที่ประจำพื้นที่ต่างๆ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน   ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ และแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป     

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน