IRPC ไออาร์พีซี สนับสนุนการเรียนรู้ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565


         


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สร้างโอกาสด้านการเรียนรู้ จัดโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 แล้ว โดยเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและชุมชนรอบพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จำนวน 362 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 811,000 บาท

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี นายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง และ นายกฤษณ์ อิ่มแสง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 โดยมี อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง,       ผู้นำชุมชน, ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และผู้อำนวยการและอาจารย์สถานศึกษา เข้าร่วมงานฯ ในครั้งนี้

นับเป็นปีที่ 14 ที่ไออาร์พีซี ได้สนับสนุนการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องให้แก่เยาวชนรอบพื้นที่เขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี ที่มีผลการศึกษาและความประพฤติดี โดยผ่านการคัดเลือกจาก 29 สถาบันการศึกษารอบพื้นที่เขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี ได้แก่ เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลเชิงเนิน          ตำบลตะพง ตำบลบ้านแลง และตำบลนาตาขวัญ ซึ่งประกอบด้วยทุนการศึกษาที่มอบให้กับเยาวชนในสถานศึกษา 135 ทุน, ทุนต่อเนื่อง IRPCT, ทุนต่อเนื่องวิทยาลัยเทคนิคระยอง  29 ทุน และทุนการศึกษาที่มอบให้กับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้นำชุมชนทั้ง 66 หมู่บ้าน 198 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษา จำนวน 362 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 811,000 บาท

พร้อมกันนี้ ไออาร์พีซี จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซีให้เป็นสถานที่เรียนรู้ แหล่งสันทนาการและการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน นอกจากนั้น ยังได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง  เพื่อส่งเสริมความรู้ สันทนาการ และด้านอาชีพเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซีอีกด้วย

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย   ใส่ใจ และแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน