สุดทึ่ง ศิลปินเยาวชนชิงแชมป์ดนตรีประจำปี 2556
สุดทึ่ง ศิลปินเยาวชนผู้ก้าวพลาดกับการชิงแชมป์ดนตรีพ้นภัยยาเสพติด ประจำปี 2556
วันนี้ ( 22 มีนาคม 2556 ) นายสุนทร เพิงมาก รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน ในงาน "ชิงแชมป์ระดับประเทศกับการประกวดดนตรีพ้นภัยยาเสพติด ประจำปี 2556" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรีสำหรับเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง นายวิชิต ภิรมยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง กล่าวว่า กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดโครงการประกวดดนตรีพ้นภัยยาเสพติด ประจำปี 2556 ขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านดนตรีต่อเวทีสาธารณชนและส่งเสริมให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป  และได้มอบหมายให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทวงสตริง และประเภทวงลูกทุ่ง  ซึ่งมีทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกและเข้าชิงชนะเลิศประกอบด้วย

วงสตริง ได้แก่
1. ศูนย์ฝึกและบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง (เจ้าภาพ)
2. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ (สาย 1)
3. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาชนสิรินธร (สาย 2)
4. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง (สาย 3)
5. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาย 5)

วงลูกทุ่ง ได้แก่
1. ศูนย์ฝึกและบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง (เจ้าภาพ)
2. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ (สาย 1)
3. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาชนสิรินธร (สาย 2)
4. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา (สาย 3)
5. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น (สาย 4)
6. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาย 5)

นายสุนทร เพิงมาก รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวช นกล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งที่ดียิ่งในการที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมในโครงการนี้ เพราะดนตรีเป็นเครื่องมือและกระบวนอย่างหนึ่งที่นำมาบำบัดแก้ไข ฟื้นฟูพฤติกรรมและสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กและเยาวชนจะได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดีๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว  การแข่งขันในวันนี้มีเยาวชนมาจากหลาย ๆ แห่ง การที่ทุกคนต่างที่ต่างถิ่นต้องมาอยู่ร่วมกันโดยไม่สร้างความลำบากใจให้คุณครูผู้ดูแลย่อมแสดงให้เห็นถึงกระบวนการบำบัดเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี การแสดงออกทางด้านดนตรีนอกจากจะทำให้เกิดการแข่งขันกันแล้ว
ยังก่อให้เกิดความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา และการยอมรับในความสามารถของผู้อื่น นั่นคือสิ่งที่พวกเขาได้รับโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว

ผลการประกวดประเภทสตริง
รางวัลชะเลิศ ได้แก่ วงRelate (ศูนย์ฝึกฯบ้านบึง)
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงล้านนา ลั้ลลา (ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 จ. เชียงใหม่)
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วงองคุลีมาล (ศูนย์ฝึกฯ เขต 8 จ. สุราษฎร์ธานี)
รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม ได้แก่ วงล้านนา ลั้ลลา (ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 จ. เชียงใหม่)

ประเภทลูกทุ่ง
รางวัลชะเลิศ ได้แก่ วง Unity (ศูนย์ฝึกฯเขต 6 จ. นครสวรรค์)
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วง Smile bug (ศูนย์ฝึกฯ เขต 1 จ. ระยอง)
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วงแก่นศิลา (ศูนย์ฝึกฯ เขต 4 จ. ขอนแก่น)
รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม ได้แก่ วง Unity (ศูนย์ฝึกฯเขต 6 จ. นครสวรรค์)

About Tdac

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน