ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการและประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการและประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดปราจีนบุรี          
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หน่วยงานที่รับผิดชอบสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมชี้แจงการดำเนินงาน และประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจังหวัดปราจีนบุรี
          วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 3 ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2556 ทั้งนี้มีหน่วยงานราชการได้เข้าร่วมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินการ ในประเด็นนโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้านปัญหายาเสพติด ประเด็นนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งการดำเนินงานของจังหวัดปราจีนบุรีในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจังหวัดยุทธศาสตร์ ส่งเสริมปัจจัยเอื้อต่อการท่องเที่ยว เชิงนิเวศและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวม 11 คน โครงการงบประมาณ 124 ล้านบาทเศษ โดยมีการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการและอยู่ในระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ สำหรับการดำเนินการของศูนย์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 ตามแผนงานการสร้างพลังสังคมพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด มีการจัดตั้งหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งเชิงคุณภาพ รวม 730 หมู่บ้านและหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวม 124 หมู่บ้าน และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกัน การปราบปรามการสกัดกันยาเสพติดด้วย
          ในโอกาสนี้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรีทั้ง 2 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จให้บริการประชาชนสัญจรไปมาได้ในเร็วๆนี้

ส.ปชส...ปราจีนบุรี


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน