กอสส.จัดเวทีระดมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานลวดทองแดง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง


     
       วันนี้ (19 ส.ค.) ที่ศูนย์ประชุมเอ็ดเทค ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง นายวงเทพ เขมวิรัตน์ นายอำเภอปลวกแดง เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำความเห็นประกอบโครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง ของบริษัท เอสอีไอ ไทย อิเล็คทริค คอนดัคเตอร์ จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ประธานกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมคณะกรรมการ กอสส. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ จำนวน 100 คน
     
       นายสมชาติ เจศรีชัย เลขาธิการ กอสส.กล่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ศาลปกครองระยอง มีคำพิพากษาให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศให้ท้องที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด รวมทั้ง ต.เนินพระ บางส่วน ต.ทับมา อ.เมืองระยอง ต.มาบข่า และ ต.บ้านฉาง เป็นเขตควบคุมมลพิษเพื่อดำเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษ หลังจากนั้น ได้มีการขับเคลื่อนให้ปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติว่า การดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้ศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งให้องค์การอิสระ ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นประกอบ
     
       ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ประธานกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) กล่าวว่า องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ กอสส. มีหน้าที่ให้ความเห็นต่อโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
      
       ทั้งนี้ โครงการโรงงานผลิตลวดทองแดงของบริษัท เอสอีไอ ไทย อิเล็คทริค คอนดัคเตอร์ จำกัด ได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่มาแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งการจัดเวทีในครั้งนี้ กอสส. จะใช้ข้อมูล และหลักฐานทางวิชาการเพื่อเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะมุมมองความคิดเห็น และภูมิปัญญาของชุมชนในพื้นที่โครงการ เน้นให้ชุมชน ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพร่วมกัน
     

       สำหรับโครงการโรงงานโรงงานผลิตลวดทองแดง ของบริษัท เอสอีไอ ไทย อิเล็คทริค คอนดัคเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานสัญชาติญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง มีพื้นที่รวมทั้งหมด 60 ไร่ แบ่งเป็นโรงงานผลิตลวดทองแดง 15.53 ไร่ โรงงานผลิตลวดอะลูมิเนียม 10.03 ไร่ โรงงานผลิตแท่งอะลูมิเนียม 9.44 ไร่ พื้นที่สาธารณูปโภคส่วนกลาง 17.44 ไร่ และพื้นที่ว่างอีกจำนวน 7.5 ไร่ ใช้แผ่นทองแดงบริสุทธิ์ และเศษลวดทองแดงในการผลิตลวดทองแดงขนาด 3-8 มิลลิเมตร กำลังการผลิต 204,000 ตันต่อปี เป็นผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า และลวดทองแดง จำหน่ายทั้งใน และต่างประเทศ


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน