จันทบุรี เพิ่มศักยภาพกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน

(ส.ปชส.จันทบุรี )จันทบุรีเพิ่มศักยภาพกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านจันทบุรีเพิ่มศักยภาพกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน
            จันทบุรีประชุมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาศักยภาพให้ทันเทคโนโลยีเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรียนรู้กฎหมายแรงงานต่างด้าว
            วันนี้ ( 26 ส.ค.56 ) ที่ห้องประชุมพุทธมณฑล ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีได้จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2556 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ วิสัยทัศน์แนวคิดและวิธีการของกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมมอบนโยบายความเตรียมความพร้อมของนักปกครองท้องที่ที่ต้องพัฒนาเรียนรู้ให้ทันการเปลี่ยนแปลงและมีกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์เข้าร่วมประชุมรวม 661 คนกำหนดจัดอบรมทั้งสิ้น 6 รุ่น ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้มากมาย อาทิ นักปกครองกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ บทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบล หมู่บ้านรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวภาคการเกษตรที่จะเคลื่อนย้ายมาทำงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในพื้นที่รวมทั้งความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน   
******************************
จรัล  บรรยงคเสนา /ภาพ/ข่าว ( 26 ส.ค. 56 )                          ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว 

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน