คณะอนุกรรมการสิทธิชุมชน รับเป็นกาวใจหาข้อยุติเบื้องต้นระหว่างบริษัท พีทีที.จีซี กับเครือข่ายกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำมันรั่วในทะเลระยอง
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ศูนย์ราชการ จ.ระยอง นายนิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางรับฟังปัญหากรณีน้ำมันรั่วในทะเลจังหวัดระยอง พร้อมรายละเอียดข้อเท็จจริงจากส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีน้ำมันรั่วดังกล่าวโดยมีนายบวร วงษ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลจำกัด(มหาชน)  ทั้งตัวแทนฝ่ายบริษัท พีทีที.จีซี. จำกัด (มหาชน) นายจตุรัส เอี่ยมวรนิรันดร์. นายกสมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็ก จ.ระยอง และกลุ่มภาคีเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ   และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำไปพิจารณาเพื่อหาทางนำไปสู่การไกล่เกลี่ยของทั้งสองฝ่าย

นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ. กล่าวภายหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงต่างๆ จากทุกฝ่ายแล้วพบว่าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำมันรั่วกลางทะเลระยองยังไม่มีความเชื่อมั่นในหลายประเด็นโดยเฉพาะ  ความเชื่อมั่นในตัวบริษัท  แบบฟอร์มการขอค่าเยียวยา  รวมทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ฯลฯ
และได้กล่าวเสนอแนะในที่ประชุมโดยขอให้ทางบริษัท พีทีที.จีซี.ได้จัดการประชุมชี้แจงกับชาวบ้านเป็นการด่วน  แต่ต้องไม่เอาการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยว  นอกจากนี้ยังขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดทำเอกสารการดำเนินงานในด้านต่างๆ  ส่งให้ทางคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน เพื่อจะได้นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับไปพิจารณาหาข้อบกพร่องต่างๆ  ว่าเป็นการละเมิดสิทธิต่อประชาชนหรือไม่และจะเป็นแนวทางสู่การไกล่เกลี่ย    พร้อมเสนอแนะกลับไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดตั้งกองทุนเยียวยาจากงบประมาณของภาครัฐหรือบริษัทเอกชนในระยะยาว  นั้นต้องมีการถามความเห็นชอบจากทางจังหวัดเสียก่อนว่าเห็นด้วยไหม  โดยสิ่งสำคัญต้องให้ประชาชนเป็นฝ่ายพิสูจน์ความเสียหาย  เพราะไม่รู้ว่าคณะกรรมการฯที่ตั้งขึ้นจากส่วนราชการเอาหลักเกณฑ์อะไรมาคิด  ยกตัวอย่างเช่น  การจ่ายค่าเยียวยาของกลุ่มประมงที่จ่ายค่าเสียหายวันละ 1,000 บาท  เพราะตามความเป็นจริงทุกคนนั้นคงเสียหายไม่เท่ากัน ......

นายบวร วงษ์สินอุดม    กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)กล่าวว่าให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมาลงทะเบียนที่ทางจังหวัดได้คั้งศูนย์ฯไว้  สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายมากให้นำหลักฐานมาแสดง ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบการชดเชยเยียวยาทั้งหมด ต้องยอมรับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มอาชีพใดบ้าง เสียหายอะไรบ้างอีกอย่างหนึ่ง เป็นบริษัทจำกัด เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ การจะจ่ายเงินต้องมีหลักฐาน มีหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าเยียวยา เพราะอาจมีการซิกแซก ทำให้เกิดภาพเสียแก่บริษัทฯ ดังนั้นจึงให้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการรับกางทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นข้อมูลให้ทางบริษัทฯในการเบิกจ่าย เตรียมจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ.
About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน