สระแก้ว แก้ปัญหาภัยแล้ง

อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนแก้ปัญหาภัยแล้งอำเภอตาพระยา

วันที่ 22 ส.ค. 2556 )เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันนี้ที่หอประชุมอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว นายวรศักดิ์ ศิริภาพ ผู้อำนวยการโครงการชลประธานจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายยุทธนา นุชนารถ นายอำเภอตาพระยา นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้าประชาชนประมาณ 500คน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภอตาพระยา โดยเฉพาะตำบลทัพราช ทัพเสด็จ ทัพไทย ตำบลตาพระยา หลังทั้งสองโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนซึ่งถูกระงับไว้ตั้งแต่ปี 2548 เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาซึ่งถูกจัดให้เป็นพื้นที่มรดกโลก 
          นายยุทธนา นุชนารถ นายอำเภอตาพระยา กล่าวว่า อำเภอตาพระยา มีพื้นที่ 883 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 51,186 คน ชาย 25,726 คน เป็นหญิง 25,465 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 13,045 หลังคาเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน233,326 ไร่ ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม6,604 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจหลักเป็นข้าวนาปีและนาปรัง 181,373 ไร่ คิดเป็น 78 % ปลูกมันสำปะหลัง 37,732 ไร่ ในปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยต่อคน 40,146 บาท ซึ่งอยู่ในระดับยากจน เนื่องจากผลผลิตมีคุณภาพต่ำ 
          นายโกเมล เพชรโกมล กำนันตำบลทัพราช อ.ตาพระยา กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่แล้งชำซากของอำเภอตาพระยาเป็นแบบนี้ทุกหน้าฤดูกาลทำนาฝนก็เริ่มทิ้งช่วงแล้ว จากนั้นข้าวที่หว่านไว้เริ่มเฉลาเริ่มจะตายฝนก็ตกลงน้ำก็ท่วมมาช้ำเติมอีก ที่ผ่านมาก็ทำแบบนี้รอจากน้ำธรรมชาติอย่างเดียว เนื่องจากพื้นที่เราไม่มีที่กักเก็บน้ำเพื่อทำการเกษตร สำหรับนายอำเภอคนใหม่นี้ก็สนใจเรื่องแหล่งน้ำทำการเกษตรได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยว โครงการผันน้ำจากห้วยพระปรงลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยยางนั้น ทางชลประทานได้ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จึงสรุปได้ว่าเป็นโครงการที่เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน ขณะที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่บางส่วนแล้วและศึกษาโครงการลำพระสะโตน หลังจากในปี2548 อุทยานแห่งชาติตาพระยา ได้ถูกประกาศเป็นมรดกโลก ทำให้โครงการสร้างเขื่อนดังกล่าวต้องถูกยกเลิกไป ซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยยาง มีความจุ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีน้ำเพียง 20-35 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เนื่องจากอำเภอตาพระยาเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยเพียง 900-1,100 มิลลิเมตรเท่านั้น ที่มาวันนี้เพื่ออยากได้เขื่อนลำสะโตน
          นายพรพงศ์ เสาวพล นายก อบต.ทัพราช อ.ตาพระยา กล่าวว่า "โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ก่อนไหลลงสู่ประเทศกัมพูชาทั้งหมด ซึ่งอ่างดังกล่าวจะสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้ชาวบ้านได้เพาะปลูก 8,000 ไร่ในฤดูฝน และ 4,700 ไร่ในฤดูแล้ง โดยจะใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 900 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ปี ส่วนการออกแบบนั้นแล้วเสร็จ 100%อย่างไรก็ดีจะต้องมีการผลักดันโครงการต่อไป เนื่องจากหากไม่ดำเนินการใดๆ อำเภอตาพระยา ที่ปกติมีฝนตกน้อยอยู่แล้วก็จะต้องประสบกับความแห้งแล้งซ้ำซากต่อไป

สปสช สระแก้ว

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน