อบรม “ค่ายคุณธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราจัดโครงการอบรม “ค่ายคุณธรรม ผู้นำนักเรียนต้านภัยยาเสพติด”วันนี้ (3  ก.ย. 56 ) นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "ค่ายคุณธรรม ผู้นำนักเรียนต้านภัยยาเสพติด” โดยมี นายเดชา ใจยะ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน 
 พันเอกองอาจ ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรานายแพทย์วีระพงษ์ นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ  และ ผู้เข้ารับการอบรบ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ อาคารสโมสรนายทหารบก กองพันทหารช่างที่2 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
       
นายเดชา ใจยะ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ตามที่ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลได้กำหนดกลยุทธ์ สำคัญในการดำเนินการ  7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก และ 6 เร่ง โดยเฉพาะแผนที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด มีเป้าหมายในการนำผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบำบัดรักษาประมาณ 300,000 คนทั่วประเทศ ดังนั้นศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทราจึงจัดอบรมโครงการ"ค่ายคุณธรรม ผู้นำนักเรียนต้านภัยยาเสพติด” จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยนำนักเรียนระดับอาชีวศึกษา จำนวน 65 คน มาเข้ารับการอบรม ในรูปแบบการบำบัดเป็นการผสมผสานโดยกระบวนการชุมชนบำบัด หลักสูตร FAST MODEL  อย่างย่อของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 วัน 8 คืน  ระหว่างวันที่ 2-10 กันยาน 2556  โดยมีการอบรมในภาควิชาการที่เน้นการบำบัดฟื้นฟู สภาพจิตใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ ภาคปฏิบัติ มีการฝึกอาชีพ การทำกิจกรรม การออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เน้นให้กลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนและประเทศชาติสืบไป
***************************************ภูมินทร์/ข่าว
ฐาวุฒิ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน