สอ.รฝ.สวนสนามแสดงแสนยานุภาพกำลังรบ เชิดชูเหล่าวีรชน


สอ.รฝ.สวนสนามแสดงแสนยานุภาพกำลังรบ เชิดชูเหล่าวีรชน
วันนี้ (9 ธ.ค.56) พล.ร.ต.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) เป็นประธานในพิธีตรวจพลสวนสนาม ตรวจสอบความพร้อมของกำลังรบ ให้มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติ และแสดงถึงแสนยานุภาพด้านกำลังรบ อีกทั้ง เพื่อเป็นเกียริเชิดชูเหล่าวีรชนนักรบทหารไทย ที่ได้เสียสละกาย ใจ ชีวิต จากครอบครัว และคนรัก ลงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพียงมุ่งหวังให้ชาวไทยได้อยู่อย่างสงบสุข แม้ต้องแลกด้วยชีวิต ณ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงทุกระดับชั้น เข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างพร้อมเพียงกัน
สำหรับ กำลังพลสวนสนามมี 9 กองพัน รวม 1,074 นาย ประกอบด้วย กองพันที่ 1 จัดกำลังพลจาก กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 มี น.ท.สุรวงศ์ วงศ์วานิช เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันที่ 2 จัดกำพลจาก กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 มี น.ท.ประกิต เอี่ยมสะอาด เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันที่ 3 จัดกำลังพลจาก กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 มี น.ท.ศิรภพ สุวรรโณ เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันที่ 4 จัดกำลังพลจาก กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 มี น.ต.วุฒิพล สุขผดุง เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันที่ 5 จัดกำลังพลจาก กรมรักษาฝั่งที่ 1 มี น.ท.อดิชาติ พรประสิทธิ์ เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันที่ 6 จัดกำลังพลจาก กรมรักษาฝั่งที่ 1 มี น.ท.สราวุธ สมสาย เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันที่ 7 จัดกำลังพลจาก ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มี น.อ.สมประสงค์ วิศลดิลกพันธ์ เป็นผู้บังคับการศูนย์ กองพันที่ 8 จัดกำลังพลจาก กรมสนับสนุน มี น.อ.อุทัย ชีวะสุทธิ เป็นผู้บังคับการกรม และกองพันที่ 9 จัดกำลังพลจาก ศูนย์การฝึก มี น.อ.วสันต์ สาทรกิจ เป็นผู้บังคับการศูนย์ และมี น.อ.สุรสิทธิ์ แสนคราม รองผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 เป็นผู้บังคับการกรมผสมสวนสนาม   
พล.ร.ต.ลือชัย รุดดิษฐ์ กล่าวว่า หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หรือ สอ.รฝ. เป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ ที่มีความองอาจ เข้มแข็ง และกล้าหาญ ตลอดจน มีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง มีภารกิจหน้าที่ในการจัดเตรียมกำลังป้องกันภัยทางอากาศ และภัยทางทะเล ตามแนวชายฝั่งต่อที่ตั้งสำคัญทางทหาร และสถานที่สำคัญเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา สอ.รฝ. เป็นหน่วยทหารที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มีวีรกรรมในการต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่ย่นย่อต่อกำลังรบที่เหนือกว่าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนากำลังรบอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านองค์วัตถุ องค์บุคคล และองค์ยุทธวิธี
นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยทหารที่มีศักยภาพ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กองทัพเรือมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดกำลังถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จแปรพระราชฐานประทับแรมที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี การจัดกำลังเป็นหน่วยเฉพาะกิจเฝ้าตรวจ และรายงานตามเกาะบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชา พม่า และมาเลเซีย อีกทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศ และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ ได้แก่ งานอนุรักษ์ป่าชายเลน และงานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือได้อย่างสม่ำเสมอ จนเป็นที่มาของสโลแกนหน่วยที่ว่า ป้องนภา รักษาฝั่ง
อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี081-3455203 /086-3684323

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน