อีสท์วอเตอร์จัดส่งเสริมความรู้บริหารจัดการน้ำ เน้นครูและเยาวชน


อีสท์วอเตอร์จัดโครงการส่งเสริมความรู้บริหารจัดการน้ำ
เน้นครูและเยาวชน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์สู่สาระการเรียนรู้เรื่องน้ำ

14 พฤศจิกายน 2557 – อีสท์วอเตอร์จัดโครงการนำร่อง ส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการน้ำให้กับครูและเยาวชน  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำผ่านกิจกรรมต่างๆ สร้างแรงบันดาลใจและสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติและพฤติกรรมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ โดยเริ่มต้นในพื้นที่ตามแนวท่อประแสร์-คลองใหญ่

               คุณกันยานาถ  วีระพันธุ์   ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์  กล่าวว่า  เรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของทุกคน  แต่ต้องยอมรับว่าความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวยังมีน้อย   เพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก    ดังนั้น อีสท์วอเตอร์ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการระบบส่งน้ำทางท่อขนาดใหญ่  จึงได้มีแนวคิดในการสร้างความเข้าใจเพื่อการอยู่ร่วมกั  ผ่านการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ให้กับเยาวชน

               โครงการนี้จัดขึ้นเป็น Pilot Project  เรียนรู้ถึงหลักการบริหารน้ำเบื้องต้น เพื่อให้ได้รับรู้และเข้าใจในหลักการบริหารจัดการน้ำอย่างง่ายๆ และสะท้อนออกมาในรูปแบบที่ตรงตามความสนใจของวัยรุ่นในปัจจุบัน เช่น การแสดง การร้องเพลง   การเล่านิทานพื้นบ้าน มีการผลิตสื่อคู่มือครูใน 8 สาระวิชา  และเนื้อหา กระบวนการละครเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการเรียนการสอน โดยปรับให้เข้ากับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และเพื่อเปิดโอกาส ตอบสนองความต้องการในการคิด  การแสดงออกของเด็กในปัจจุบัน

               ขณะนี้ได้ดำเนินการอบรมครูในจังหวัดระยองกว่า  200 คน  แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา   โดยอยู่ระหว่างการถ่ายทอดไปยังนักเรียนในโรงเรียน  และจะคัดเลือก โรงเรียน  ในพื้นที่ตามแนวเส้นท่อประแสร์-คลองใหญ่  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ อ.วังจันทร์ อ.ปลวกแดง  อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง  เพื่อจัดกิจกรรม School Visit  ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำกับนักเรียนในโรงเรียน  รวมถึงให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง 

               คุณกันยานาถ  กล่าวทิ้งท้ายว่า   โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ให้ทั้งแรงบันดาลใจและสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติและพฤติกรรมไปสู่การเป็นกระบอกเสียงถ่ายทอดไปยังกลุ่มอื่นๆ ได้ต่อไป

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน