กลุ่ม ปตท. มอบเงินพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลาน
กลุ่ม ปตท. มอบเงินพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชนเทศบาลตำบลบ้านฉาง
มุ่งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่

เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2558 นายสุชิน  พูลหิรัญ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง พร้อมด้วย นางสาวบรินดา  กลัสนิมิ  รองประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ  กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเงินพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง   ประจำปี 2558โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านฉาง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประธานชุมชนและผู้บริหาร กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ร่วมพิธี  ณ ห้องประชุมเหรียญ ชั้น 3  เทศบาลตำบลบ้านฉาง

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุตรหลานชุมชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับตนเอง  ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถผลักดันบุตรหลานในชุมชน ให้ประสบผลสำเร็จและสามารถพึ่งพาตนเองได้   ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างพลังใฝ่รู้  ใฝ่เรียน เพื่อความมั่นคงของการดำรงชีพในอนาคตแก่เยาวชนในพื้นที่   ที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับจังหวัดระยองได้ต่อไป   โดยในปี  2558  มอบให้รวม 185  ราย  ประกอบด้วย ระดับชั้นประถมศึกษา  81  ราย  มัธยมศึกษาตอนต้น  40 ราย มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 41 ราย   ปวส. 6 ราย และปริญญาตรี 17 ราย  รวมมูลค่าเงินสนับสนุนโครงการฯ  เป็นเงินทั้งสิ้น  700,000  บาท 

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน