เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ร่วมกิจกรรมCSR

  สานเสวนาชุมชนแผ่นดินไท

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด นำโดยคุณสว่างพงษ์  กิ่งสุวรรณวงศ์ รองประธานบริษัท สายการผลิต  พร้อมผู้บริหารโรงงานและพนักงานฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ  ลงพื้นที่ร่วมสานเสวนากับชาวชุมชนแผ่นดินไท เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับชุมชน ประกอบด้วยการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการผลิต กระบวนการบริหารความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ในการนี้ คุณภัทรพล  สุวรรนาวุธ ประธานชุมชนแผ่นดินไท  และคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนชาวชุมชนร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  ณ หมู่บ้านแซมไอซ์

 โครงการ เติมรัก ห่วงใย...ด้วยน้ำใจ HMC”

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2558  คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  นำพนักงานจิตอาสาและครอบครัวพนักงาน  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด จัด  “โครงการ เติมรัก ห่วงใย...ด้วยน้ำใจ HMC” โดยมอบของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน  อุปกรณ์เพื่อการเกษตร  รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  และสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพเกษตรกรรม  ณ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย  คามิลเลียน เซนเตอร์ ระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม  จัดกิจกรรม “MPR Off-Site Workshop & Knowledge Sharing
เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558  ชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม (MPR)  จัดกิจกรรม MPR Off – Site Workshop & Knowledge Sharing ณ โรงแรม การเด้นคลิฟรีสอร์ท แอนด์ สปา  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยคุณบุปผาพรรณ  พานทอง  รักษาการประธานชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดรับมุมมองใหม่ด้านงานประชาสัมพันธ์ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น  อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับสมาชิกที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารแบบใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกให้เกิดการทำงานที่ราบรื่นและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน