ตราดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี


วันที่ 9 มี.ค. 59   นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ภายใต้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตยางพารา ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมจัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดตราด ที่สวนยางพาราของนายวาทิน จีนาวนิช เป็นเกษตรกรรต้นแบบ บ้านช่องลง ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด นางนวลจันทร์ ฉัตรเพ เกษตรอำเภอแหลมงอบ กล่าวว่า การดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้นในทุกอำเภอ ซึ่งจะเป็นศูนย์ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่ และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรของการเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ ซึ่งศูนย์แห่งนี้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ชนิดพืชยางพารา ในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร โดยการใช้ฐานการเรียนรู้เป็น 5 ฐาน ประกอบด้วย การนำน้ำหมักชีวภาพ มาใช้ในการลดต้นทุนการผลิตในสวนยางพาราและพืชผัก การดูแลยางพาราหลังให้ผลผลิต การผลิตยางคุณภาพ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และฐานการประกอบอาชีพเสริมในสวนยางพารา ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดตราด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตยางพารา โดยเฉพาะการลดต้นทุนในการผลิต ได้อย่างเป็นรูปธรรม /....

พงศ์นริศร์  กิจจานนท์  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด  08-0636-3481

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน