ดาวพร้อมสนับสนุนการรับมือ

ดาว พร้อมสนับสนุนการรับมือกับความท้าทายเรื่องน้ำในประเทศไทย
ด้วยเทคโนโลยีอัลตราฟิลเทรชันสู่การบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ – 26 กรกฎาคม 2559 – ดาว วอเทอร์ แอนด์ พรอเซส โซลูชั่น (Dow Water & Process Solutions: DW&PS)หน่วยธุรกิจของบริษัท ดาว เคมิคอล (NYSE: Dow) จัดงานสัมมนาเทคโนโลยีอัลตราฟิลเทรชันเพื่อนำเสนอโซลูชั่นและเทคโนโลยีที่สามารถรองรับความต้องการทรัพยากรน้ำที่มากขึ้นของภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการในประเทศไทยที่กำลังหาวิธีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด งานสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำที่ท้าทายในประเทศไทย ตามข้อตกลงของดาวในความร่วมมือในกลุ่มจัดการทรัพยากรน้ำระดับโลก 2030 Water Resource Group (2030 WRG) เพื่อสนับสนุนและร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งขั้นรุนแรงในรอบ ปี นอกจากนี้  ปัญหาด้านน้ำอื่น ๆ ในประเทศที่ท้าทายได้แก่  ความเสี่ยงต่ออุทกภัย ซึ่งส่งผลต่อการปนเปื้อนในน้ำดื่ม และโรคที่มากับน้ำ จากข้อมูลในระหว่างปี พ.. 2557- 2558  พบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า ขวบมากกว่า 340,600 คน ที่เสียชีวิตจากโรคท้องร่วง เนื่องจากสุขอนามัยที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงคุณภาพของน้ำดื่มที่ไม่ปลอดภัย1 การขยายตัวของเมืองที่รวดเร็วในประเทศไทย การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร รวมถึงการขยายตัวของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการใช้น้ำบาดาลในปริมาณมาก และส่งผลให้เกิดมลภาวะทางน้ำที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของแหล่งน้ำและปริมาณทรัพยากรน้ำของประเทศ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ภาครัฐและภาคเอกชนผสานความร่วมมือในการหาวิธีแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการบำบัดน้ำทิ้งและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในงานสัมมนาเทคโนโลยีอัลตราฟิลเทรชันของดาวที่จัดขึ้นเร็ว ๆ นี้  มีผู้ประกอบการ วิศวกร และนักวิชาการกว่า 100 คนทั่วประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในหัวข้อเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีอัลตราฟิลเทรชัน จากการสำรวจพบว่าร้อยละ 80  ของโรงงานในประเทศยังคงใช้เทคโนโลยีบำบัดน้ำแบบเดิมอยู่  เช่น ระบบการกรองด้วยแรงดันปกติ/แรงดันสูง และระบบการกรองด้วยแรงดันแบบสองระดับ เพื่อบำบัดน้ำเบื้องต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการรีเวิร์ซออสโมซิสต่อไป ซึ่งเทคโนโลยีอัลตราฟิลเทรชันระดับโลกของดาวนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการใช้ระบบบำบัดน้ำแบบเดิม โดยจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้คุณภาพการกรองที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ ลดการใช้สารเคมีในระบบการกรองลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดการใช้สารเคมีที่อาจทำให้เกิดตะกอนลงได้  

ตลาดการบำบัดน้ำในประเทศไทยเติบโตขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเติบโตของเมืองและการขยายตัวของอุตสาหกรรม ผู้รับจ้างผลิตสินค้าประเภทระบบบำบัดน้ำและผู้บริโภคสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุดของระบบบำบัดน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด การจัดงานสัมมนาในวันนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดและถือเป็นการแบ่งปันประสบการการใช้เทคโนโลยีอัลตราฟิลเทรชันในหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบำบัดน้ำของลูกค้า จอห์น พาทริน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดทั่วโลก หน่วยธุรกิจอัลตราฟิลเทรชัน บริษัท ดาว เคมิคอล กล่าว
จากความเป็นเลิศด้านวัสดุศาสตร์ของดาวมานานกว่าศตวรรษ และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมน้ำมากว่า 70 ปี  ดาวเป็นผู้นำตลาดโลกในด้านรีเวิร์ซออสโมซิสและเรซิ่นแลกเปลี่ยนประจุ  และในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ดาว อัลตราฟิลเทรชั่น ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่ดาวนำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้า ทั้งในกลุ่มผู้ประกอบกิจการด้านวิศวกรรมและกลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหาช่องทางในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าน้ำลง  ซึ่งปัจจุบัน เราได้ติดตั้งระบบกรองน้ำด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวไปแล้วกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก

ในปีที่ผ่านมา ดาวได้ออกผลิตภัณฑ์อัลตราฟิลเทรชันรุ่นใหม่ ชื่อว่า อินเทกร้าฟลักซ์™ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ไฟเบอร์เอ็กซ์พี (XP Fiber) ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มีคุณสมบัติการซึมผ่านที่ดีกว่าอัลตราฟิลเทรชัน รุ่นก่อนหน้านี้ถึงร้อยละ 35  โดยไฟเบอร์เอ็กซ์พีมีอัตราการกรองของน้ำต่อพื้นผิวการกรองสูง โดยใช้แรงดันต่ำทำให้ประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อถือได้  ลดความถี่ในการทำความสะอาดระบบกรองลง  รวมถึงลดการใช้สารเคมีลง ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น เพิ่มกำลังการผลิตและความน่าเชื่อถือ และลดต้นทุนในเรื่องน้ำในเวลาเดียวกัน

"ดาว ได้เติบโตคู่ประเทศไทยมาเกือบ 50 ปี ซึ่งประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรามีความห่วงใยกับสถานการณ์น้ำที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่และเล็งเห็นถึงความจำเป็นในเรื่องการจัดการทรัพยากรเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต การนำเทคโนโลยีขั้นสูงของธุรกิจ ดาว วอเทอร์ แอนด์ พรอเซส โซลูชั่น ผสานรวมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ จะเป็นการสร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรมในด้านการใช้ทรัพยากรแลละการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นายจิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าว

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริจาคหน่วยกรองน้ำระบบรีเวิร์สออสโมซิสแบบเคลื่อนที่จำนวน 2เครื่อง มูลค่ากว่า 6 ล้านบาทให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการบริโภคในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งและน้ำท่วม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และพนักงานอาสา ได้มีโอกาสสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดระยอง ด้วยการมอบเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้งและให้คำแนะนำในการบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่ถูกสุขอนามัย และมีน้ำเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน
About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน