ดาว-อพวชดาว-อพวชคาราวานวิทยาศาสตร์
กิจกรรมจุดประกายความคิด สร้างทักษะเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

การเรียนวิทยาศาสตร์อย่างได้ประโยชน์แท้จริง คือ การที่ผู้เรียนได้นำเอาความรู้ไปใช้ให้มีความหมายกับชีวิตและเชื่อมโยงกับอาชีพ ต่อยอดในเชิงธุรกิจต่อไปในอนาคต แต่ในปัจจุบัน ยังมีนักเรียนอีกมากที่ใช้วิธีท่องจำตำราและไม่ได้ให้ความสนใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากที่ต้องเอาไปใช้สอบ ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้ว วิทยาศาสตร์นั้นอยู่รอบตัว จึงเป็นที่มาของความจำเป็นในการปฏิรูปการศึกษารวมไปถึงการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือที่เรียกว่า สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ซึ่งเป็นการจัดการการศึกษาที่เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน และทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์

โครงการ ดาว-อพวช. คาราวานวิทยาศาสตร์ ปี 3” ภายใต้แนวคิด “Science on the Move – จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” เป็นความร่วมมือของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียน และกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่กลุ่มเยาวชน ชุมชน รวมถึงบุคคลทั่วไปในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ขยายผลมาจากแผนพัฒนาบ้านฉาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ได้แก่ จังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง โดยในปีนี้มีนักเรียน ครู เยาวชน และผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 10,000 คน

ภายในกิจกรรม ดาว-อพวช. คาราวานวิทยาศาสตร์ ปี 3” ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ไม่เพียงให้ความรู้แต่ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เพลิดเพลินไปกับการทดลองเคมีแบบย่อส่วนของ ห้องเรียนเคมีดาว” ที่เห็นผลได้ง่าย ปลอดภัย ใช้สารเคมีน้อย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตื่นตากับระบบสุริยะจักรวาลใน ท้องฟ้าจำลอง” ที่นำมาให้ชมกันถึงที่ ไขปริศนา อัจฉริยภาพของลูกน้อย ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ เผยศักยภาพของเยาวชนเพื่อต่อยอดทักษะสู่อาชีพในอนาคต พูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในหัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นนักธรรมชาติวิทยา” และ วิทยาศาสตร์เรื่องใกล้ตัว ร่วมสนุกกับการแสดงทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจากพี่ ๆ วิทยากร และเปิดมุมมองความคิด ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว” กับแอนดรูว์ บิ๊กส์ ให้เยาวชนมีความกล้าในการพูดภาษาอังกฤษ

ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ Executive Functions (EF)

อีกกิจกรรมพิเศษในงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาบ้านฉางของ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่ได้ร่วมมือกับสถาบันรักลูก คือ โครงการ ระยอง เมืองสร้างสุข” ที่ได้นำเสนอกิจกรรมพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Functions) โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่พ่อแม่ยุคใหม่เพื่อให้เกิดความตระหนักในการพัฒนาทักษะสมองให้แก่บุตรหลานในช่วงวัยที่เหมาะสม ด้วย ดาว ประเทศไทย มีความตั้งใจจะให้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดนำร่องในการยกระดับคุณภาพของเยาวชนในพื้นที่ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดี

ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Functions) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นที่สมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ ทำให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น ซึ่งพัฒนาได้ดีที่สุดในเด็กช่วงวัย 3-6 ปี หากเด็กได้รับการฝึกทักษะ EF ตั้งแต่ปฐมวัย จะทำให้มีพื้นฐานชีวิตที่แข็งแกร่ง คนจำนวนมากคิดว่าคนที่มีปัญญาดีมักจะมี EF ดี ในอีกความหมายหนึ่งคือ ผู้ใหญ่คาดหวังว่าเด็กเรียนดีจะมีนิสัยการทำงานที่ดี สามารถวางแผนหรือจัดการด้านการงานได้ดี ซึ่งไม่ได้เป็นตามนั้นเสมอไป พ่อแม่จึงควรทำความรู้จักกับทักษะ EF เพื่อจะได้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาในเด็กต่อไป


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน