PTTGC เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนระยองเยี่ยมชมกิจการ ตามรอยเสด็จพระราชดำเนินในหลวงรัชกาลที่ 9
PTTGC เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนระยองเยี่ยมชมกิจการ
ตามรอยเสด็จพระราชดำเนินในหลวงรัชกาลที่
9
            วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับสื่อมวลชนระยองอย่างอบอุ่นในกิจกรรม PTTGC เปิดบ้านพบสื่อมวลชนระยอง ประจำปี 2559” ณ สำนักงานระยอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย กระบวนการผลิต และนวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และกระชับความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน
            คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานกิจการองค์กร กล่าวว่า
“หน่วยงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรมีภารกิจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อมวลชน ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการสื่อสารได้หากขาดสื่อมวลชนให้ความร่วมมือและคำแนะนำดีๆ กับทีมงานเสมอมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสื่อมวลชนมาอย่างยาวนาน  หากมองย้อนไปในอดีตเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงโอเลฟินส์ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด และกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลุ่มที่
1 เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2535 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ต่อ PTTGC จวบจนทุกวันนี้ โดยพระองค์ท่านได้ทรงปลูกต้นประดู่แดงไว้เป็นที่ระลึกด้วย”

          ปัจจุบัน PTTGC ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเคมีและการกลั่นแบบครบวงจร บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีสนองตอบความต้องการของลูกค้า โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสควบคู่กับการดูแลสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากกิจกรรม CSR ที่บริษัทฯ ตั้งใจสร้างสรรค์ให้มีความครอบคลุมทุกมิติเพื่อดูแลและพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมให้มีการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม อาทิ โครงการซั้งเชือกซั้งกอ เป็นต้น บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการต่างๆ จะสำเร็จลุล่วงเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ด้วยแรงสนับสนุนที่ดีจากสื่อมวลชนตลอดไป


About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน