จุลกฐิน ถิ่นเมืองระยอง พิธีปลูกฝ้ายมงคล

พิธีปลูกฝ้ายมงคล งานมหาบุญจุลกฐิน ถิ่นเมืองระยอง 
                                                                                                                                                    
จังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  และคณะสงฆ์จังหวัดระยอง จัดโครงการ  “พิธีปลูกฝ้ายมงคล งานมหาบุญจุลกฐิน ถิ่นเมืองระยอง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ” ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน  ไออาร์พีซี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  พร้อมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน   
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ นายอำเภอบ้านค่าย และนายพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงขอใช้พื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซีทำการปลูกฝ้ายมงคล เพื่อนำไปใช้ในงานมหาบุญจุลกฐินจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 ณ วัดบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2560 หลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงผู้เข้าร่วมพิธีได้ดำเนินการปลูกฝ้ายมงคล โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เข้าร่วมพิธีกว่า 500 คน
 “จุลกฐิน” เป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ที่ต้องอาศัยความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจทำผ้ากฐินจีวร อันเป็นผ้าที่มีความหมายทางพุทธวินัย โดยนำปุยฝ้ายมาปั่นด้ายและทอเป็นผ้า ผ่านการเย็บ ย้อม  “การปลูกฝ้าย” จึงเป็นกิจกรรมสำคัญอันดับแรกของงาน  เนื่องจากต้องใช้ฝ้ายสำหรับทอ  ดังนั้นก่อนที่จะทำการปลูกฝ้ายจำเป็นต้องจัดหาสถานที่เหมาะสม ไม่มีน้ำท่วมขังหรือแห้งแล้งจนเกินไปเพื่อทำการปลูก พร้อมจัดผู้ดูแลรดน้ำอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงออกดอกจนถึงระยะสมอเริ่มแตก ซึ่งถ้าขาดน้ำจะทำให้ผลผลิตและคุณภาพของเส้นใยลดลง ประการสำคัญคืออยู่ไม่ห่างจากวัดมากนัก เพราะเมื่อเก็บดอกฝ้ายแล้วต้องทำพิธีแห่ไปยังวัดเพื่อดำเนินการทอเป็นไตรจีวร และใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในลำดับต่อไป “ศุนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี” จึงเป็นสถานที่ทำการปลูกฝ้ายมงคล เพื่อนำไปใช้ในงานมหาบุญจุลกฐินดังกล่าว  จังหวัดระยองได้ดำเนินการจัดงานจุลกฐินขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2556   ถือได้ว่าเป็นการสร้างความสามัคคีในมิติด้านศาสนา  สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังช่วยอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงวัฒนาสืบไป        

บริษัทไออาร์พีซีดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนด้วยความห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน