8 โรงงาน ดาว ประเทศไทย รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4


8 โรงงานของ ดาว ประเทศไทย รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ 11 กันยายน 2560 นายเฮนรี่ หลิง ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รับมอบโล่รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Industry Level 4: Green Culture) จากนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในงานสัมมนาการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร โดย 8 โรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย โรงงานโพลิออลและโพลิออลผสม และโรงงานโพรพิลีนไกลคอล (บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด) โรงงานโพลิเอทิลีน (บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด) โรงงานโพลิสไตรีน (บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด) โรงงานเอทิลเบนซีนและสไตรีนโมโนเมอร์ (บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด) โรงงานสไตรีน-บิวทาไดอีน เลเท็กซ์ และโรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ (บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด) และโรงงาน โพรพิลีนออกไซด์ (บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด)
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) เป็นการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่ยึดมั่นในการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจ ดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ มุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
###

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย กลุ่มบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย รวมถึงกลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว ทั้งนี้ ดาว ประเทศไทย นับเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมิภาคเอเชีย       แปซิฟิค และเป็นผู้นำในด้านการนำเข้าเคมีภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่หลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่ใช้สำหรับภาคการเกษตรและครัวเรือน ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งต่อธุรกิจและสังคม

เกี่ยวกับ ดาว เคมิคอล
บริษัท ดาว เคมิคอล ผสานพลังของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อความก้าวหน้าและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในโลก รวมทั้งเพื่อมุ่งแก้ปัญหาที่ท้าทายยิ่งของโลก อาทิ ปัญหาการขาดแคลนอาหารที่สดใหม่ การคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนและปลอดภัย น้ำสะอาด การประหยัดพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานที่คงทน และการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ ดาว เคมิคอล ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนตลาดในหลายแขนงรวมกัน ได้นำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นต่าง ๆ ที่หลากหลายให้แก่ลูกค้ามากกว่า 175 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตสูง เช่น ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง  สินค้าอุปโภคบริโภค อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจเกษตร โดยในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มียอดขายประมาณ 48,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,680,000 ล้านบาท) และมีพนักงานจำนวนกว่า 56,000 คน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 7,000 กลุ่มรายการ ซึ่งผลิตจากโรงงาน 189 แห่ง ใน 34 ประเทศทั่วโลก  การอ้างอิงถึง ดาวหรือ บริษัทหมายถึง บริษัท ดาว เคมิคอล และบริษัทในเครืออื่น ๆ เว้นแต่ระบุไว้ชัดเจน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.dow.com


สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
ทอแสง ช่วงโชติ / นภัสสร น้อยอ่ำ       
บริษัท เฟลชแมน ฮิลลาร์ด ประเทศไทย
โทร. 02-207-2489
สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 038-673315
อีเมล: skrotintakom@dow.com

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน