ตลาดปันสุขเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนคนระยองเมื่อวันที่20ตคที่ผ่านมา ณ เซ็นทรัลระยอง เครือข่ายพันธมิตร 13 องค์กร ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เอสซีจี บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนชุมชน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง ร่วมจัดงาน “ตลาดปันสุข@เซ็นทรัลระยองเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนคนระยอง”    เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยร้านค้าชุมชนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือแรงกำลังที่มีเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของคนหรือชุมชนอื่นในจังหวัดระยอง


 


การช่วยเหลือสังคมของภาคเอกชนที่ผ่านมาจะเน้นการทำ Cooperate social responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR) ซึ่งจัดสรรกำไรมาช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องๆและเอกชนไทยส่วนใหญ่จะนิยมการบริจาคทำให้สังคมไทยพัฒนาอย่างไม่มีทิศทางชัดเจนและการแก้ไขปัญหาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างช้าและไม่ยั่งยืน การพัฒนาชุมชนควรเป็นในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprise, SE) คือ การช่วยเหลือชุมชนให้มีกิจการที่มีรายได้จากการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยมีเป้าหมายของกิจการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของ
เครือข่ายพันธมิตรจึงได้ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise, SE) แทนที่การทำ Corporate social responsibility (CSR) เพื่อยกระดับชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำและลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  โดยภาคเอกชนทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” สนับสนุนในเรื่องของความพร้อมและความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร และการสนับสนุนด้านงบประมาณ
ตลาดปันสุข โดยชุมชนจังหวัดระยอง เป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำสินค้ามาออกร้านที่เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง เป็นระยะเวลาเดือนละ 4 วัน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม และตลาดปันสุขจะแสดงถึงศักยภาพของชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชน

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน