เยี่ยมชม-ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดยนายวิชัย ล้ำสุทธิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนำร่องพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ในโครงการ “พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามซูเปอร์คลัสเตอร์ ที่มีการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นพิเศษ ตามนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเชียน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินนโยบายประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ศึกษาดูงานบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยนายวิชิต นิตยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ พร้อมด้วยผู้บริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับ ทางบริษัทฯได้นำเสนอข้อมูลและตอบซักถามต่อนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายบริหารงานของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งนำชมโรงงานผลิตโพรพิลีนอาร์ดีซีซี และศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินที่มีศักยภาพเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนรอบเขตประกอบการฯ  
            บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป           

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน