็HMC กิจกรรมร่วมกับชุมชน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ประจำเดือนHMC…แบ่งปันโอกาส สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 2
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด นำโดย คุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ พร้อมพนักงานจิตอาสาร่วมแบ่งปันโอกาส สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 2 ให้กับน้องๆ ศูนย์คามิลเลียนโซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ในโครงการ HMC Share A Smile Together โดยเรียนรู้เรื่อง เอชไอวี(HIV)และเอดส์(AIDS) และการอยู่ร่วมกันได้  เพื่อให้พนักงานจิตอาสามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และปฏิบัติตนได้อย่างถูกวิธี พร้อมทั้งพาน้องๆ ไปทัศนศึกษา เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ เติมเต็มความฝัน ความสนุกสนาน และความสุขให้กับน้องๆ อาทิฯ ชมห้องฉายดาวและภาพยนต์เต็มโดม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โลกใต้น้ำ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาดรูประบายสี ณ ศูนย์วิทยศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
            ทั่งนี้ มีน้องๆ อายุ 4 ปี - 17 ปี จำนวน 29 คน ครูผู้ดูแล 4 คน และพนักงานจิตอาสา รวมทั้งหมด 42 คน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  โดยการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาและสร้างกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไปการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรเชื่อมความสัมพันธ์พนักงานและข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2562
          เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด นำโดยคุณชาตรี พลับพลา รองประธานบริษัทฯ สายปฏิบัติการและการผลิต คุณชัยรัตน์ ปฏิทัศน์ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวะอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานและข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 5  เพื่อเป็นการสร้างเสริมการออกกำลังกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
            กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฯ ในครั้งนี้  จบการแข่งขัน ผลการแข่งขันในเวลาเสมอกัน 4 - 4  ต้องตัดสินลูกโทษ ทำให้ทีมฟุตบอล
สภ.มาบตาพุด เฉือน เอาชนะ ทีมฟุตบอล
HMC ในการดวลลูกโทษไป 7 – 5  สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรเชื่อมความสัมพันธ์พนักงานและข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2562 ทีมผู้ชนะ ตกเป็นของ ทีมฟุตบอลสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด
HMC…ส่งมอบโครงการ ธนาคารปูไข่ (แพกระชัง) และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ”
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท  เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด นำโดย                  คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา จัดกิจกรรมส่งมอบโครงการ “ธนาคารปูไข่”   (แพกระชัง) และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ แก่กลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน ณ บริเวณปากคลองตากวน  บริษัทฯ แลเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า  ส่งเสริมการทำประมงในเชิงอนุรักษ์และช่วยเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง     โดยในปี พ.ศ. 2561  บริษัทฯ ได้สนับสนุนการทำธนาคารปูไข่แบบกระชังลอยน้ำให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ ซึ่งพบว่าปริมาณปูเพิ่มมากขึ้นกว่า 80%  และมีรายได้หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นกว่า 50% และในปี พ.ศ. 2562 นี้บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติพิเศษมีความคงทน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่เปราะบางหักง่าย และทนต่อแรงกระทบของคลื่นทะเล
                        ในการนี้ คุณชาตรี  พลับพลา รองประธานบริษัท สายปฏิบัติการและการผลิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และคุณไมตรี  รอดพ้น  ประธานวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมืองและ อ.เมืองบ้านฉางสามัคคี          กล่าวต้อนรับต่อประธานในพิธีซึ่งได้รับเกียรติจากคุณอรัญ  ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ คุณไพรัช เจียะรัตน์ ประมงอำเภอเมืองระยอง  คุณสิปปภาส  สมุทรถา  ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คุณเพ็ญสิริ  วงศ์ตังฮวด  ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด       คุณอมรวรรณ  พุดวรรณา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการ “ธนาคารปูไข่” (แพกระชัง) และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
ทั้งนี้  โครงการ “ธนาคารปูไข่” (แพกระชัง)และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เป็นหนึ่งในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ตามกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มประมงเรือเล็กในพื้นที่ ให้มีความตะหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีวิธีการในการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ และเพิ่มพูนรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

HMC…สานเสวนาชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ประจำปี 2562
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  โดยคุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  พร้อมพนักงานฝ่ายต่างๆ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย การบรรยายภาพรวมกระบวนการผลิต การบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ชมวีดีโอบรรยายประโยชน์และโทษอันตรายในการใช้พลาสติกผิดวิธี  การให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้หลัก 3R’s (Reduce, Reuse, Recycle)  และกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
            ในการนี้  คุณอัมพร  พืชพันธุ์  ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่  คุณอนุชิต  แสวงหา ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน พร้อมด้วยคณะกรรมการและชาวชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ที่ทำการชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 37 คนHMC…โครงการ “เปิดรั้ว สู่ประตูบ้าน HMC” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการสัมพันธ์  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด        นำโดย คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับชุมชนเจริญพัฒนา  ชุมชนซอยคีรี  ชุมชนหนองหวายโสม เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน และโรงงานผลิตสารโพรพิลีน เพื่อรับฟังเกี่ยวกับกระบวนการผลิต  การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม “การให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้หลัก 3R’s”  ทั่งนี้ คุณชาตรี  รองประธานบริษัท สายปฏิบัติการและการผลิต               กล่าวต้อนรับและร่วมตอบข้อซักถามของชุมชน      
            ฝ่ายกิจการสัมพันธ์จึงได้จัดทำกิจกรรมโครงการ “เปิดรั้ว  สู่ประตูบ้าน HMC  เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจหลักการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยมีจำนวนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 22 ท่าน


HMC…สานเสวนาชุมชนวัดชากลูกหญ้า ประจำปี 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชนวัดชากลูกหญ้า เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  โดยคุณปรีชา  โปซิว ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง  พร้อมพนักงานฝ่ายต่างๆ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย การบรรยายภาพรวมกระบวนการผลิต การบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ชมวีดีโอบรรยายประโยชน์และโทษอันตรายในการใช้พลาสติกผิดวิธี  การให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้หลัก 3R’s (Reduce, Reuse, Recycle)  และกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวชุมชนวัดชากลูกหญ้า
            ในการนี้  คุณนภาพัฒน์  อู่เจริญ ประธานชุมชนและคณะกรรมการพร้อมชาวชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ที่ทำการชุมชนชั่วคราว ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 1 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 57 คน

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน