ไออาร์พีซีสืบสานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

                                                                                                   
วันที่ 15 มีนาคม 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมสานเสวนาชุมชนบ้านยายดา หมู่ 3 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ภายใต้โครงการ CSR-DIW 2020 โดยนายวิชัย ทองมี ผู้จัดการแผนกอะเซทิลีนแบล็ค ได้นำทีมพนักงานร่วมกิจกรรมการสานเสวนา เพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง สำหรับปัญหาของชุมชนบ้านยายดา ต้องการให้ปรับปรุงลานกีฬาและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ซึ่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการวางแผนร่วมกับผู้นำและชุมชน โดยให้พนักงานนำองค์ความรู้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในลำดับต่อไป
บริษัทไออาร์พีซีได้นำระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ในองค์กร โดยผ่านการรับรองมาตรฐานด้วยการได้รับรางวัลและเกียรติบัตรเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2563 บริษัทฯ ได้นำโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 17 ทะเบียนโรงงาน ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดำเนินงานที่มีต่อสังคมและชุมชนรอบเขตประกอบการฯ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดเขตพื้นที่ชุมชนรอบเขตประกอบการฯ เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน จัดสานเสวนาทำโครงการให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละชุมชน จากนั้นพนักงานแต่ละโรงงานจะดำเนินงานตามแผนและส่งมอบหลังเสร็จสิ้นโครงการ ทำให้ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไขตรงตามความต้องการ มีมาตรฐานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการยอมรับ ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจจากชุมชน สามารถตอบปัญหาในการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนได้อย่างชัดเจน
            บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป           

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน