GC จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล แห่งแรกร่วมกับ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง

GC จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล แห่งแรกร่วมกับ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง
  GC ร่วมกับ ENVICCO จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล ณ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบของการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล แห่งแรกในพื้นที่จังหวัดระยอง 
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายพรศักดิ์  มงคลตรีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC และ นายณัฐนันท์  ศิริรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ENVICCO ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง มาตรฐานยุโรปแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่นิคมเอเชีย  ส่งมอบศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล โดยได้รับความร่วมมือจาก ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ซึ่งในชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการขยะ   โดย GC เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม ในด้านการก่อสร้างอาคาร สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร ตลอดจน ระบบการจัดการดำเนินการ รวมถึงการอบรมให้ความรู้การดำเนินการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการได้ อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริมสร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมเพื่อทำให้เกิดเป็นต้นแบบของชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะต่อไป ตามนโยบายการดูแลชุมชน สังคม โดยการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรและชุมชนเพราะ GC เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) นั้นประกอบไปด้วยการสร้างสมดุลและการเติบโตร่วมกัน ทั้งในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม GC ได้ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมและการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการถ่ายทอดแนวคิด GC Circular Living โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ เริ่มตั้งแต่ต้นทางของการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ การใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า ด้วยการนำกลับไปใช้ซ้ำ การใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลหรืออัพไซเคิลด้วยนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าของพลาสติกที่ใช้แล้ว รวมไปถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่เรียกว่า Loop Connecting ที่จะช่วยให้แนวคิด GC Circular Living เกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน