ท.เมืองจันทบุรี จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2556 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้ทราบถึงหน้าที่ และบทบาทของตนเอง เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย อันเป็นกำลังสำคัญของเทศบาลเมืองจันทบุรี
           ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจันทบุรี              นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    เนื่องจากปัจจุบันนี้ สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดอย่างต่อเนื่องจากความเจริญเติบโตของบ้านเมือง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งประชาชนที่อยู่ในสังคมเมืองมีโอกาสเสี่ยงกับการเกิดเหตุสาธารณภัยมากกว่าประชาชนที่อยู่ในสังคมชนบท เช่นภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุทกภัยน้ำท่วม และภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ อัคคีภัย อุบัติภัย เป็นต้น ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายเพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร.  ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายให้มีสมาชิก อปพร.ไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน และมีเป้าหมายเฉพาะพื้นที่ในแต่ละเทศบาล ให้มีสมาชิก อปพร. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของจำนวนประชากร
           การอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเบื้องต้นและเป็นกำลังสำคัญ ในการช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐในการปกป้องคุ้มครองประชาชนให้พ้นจากสาธารณภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้ทราบถึงหน้าที่ และบทบาทของตนเอง เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย อันเป็นกำลังสำคัญของเทศบาลเมืองจันทบุรีต่อไป   
******************************
จรัล  บรรยงคเสนา /ภาพ/ข่าว ( 27  ส.ค. 56 )                          ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว  

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน