สภาเกษตรกรจังหวัด สัมมนาโครงการพัฒนาองค์กรสภาเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สภาเกษตรกรจังหวัดระยอง สัมมนาโครงการพัฒนาองค์กรสภาเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


วันนี้ (6 ก.ย56) เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมเสม็ด 2 โรงแรมคามิโอเฮ้าส์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานสัมมนาโครงการพัฒนาองค์กรสภาเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลที่มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม จำนวน 50 คนร่วมสัมมนา นายนิวัฒน์ พ้นชั่ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับการเติมเต็มเกี่ยวกับความรู้ และทักษะในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อองค์กรสภาเกษตรกร ทั้งนี้ หากสภาเกษตรกรได้รับความเชื่อถือก็จะทำให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสภาเกษตรกรจังหวัด ให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบแนวทางในการดำเนินงานต่อไป โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ ศ 2553 โดยมีสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด ในส่วนกลางมีสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัด มีหน้าที่ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งแก่เกษตรกร และประสานงานหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดเสนอให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ บูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และดำเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามคำขวัญของสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ว่า” ยึดมั่นปรัชญาฯ พัฒนาเกษตรไทย” การสัมมนาครั้งนี้คาดว่าตัวแทนของสภาเกษตรจังหวัด จะได้นำนโยบายของสภาเกษตรกรจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรสภาเกษตรกรไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเครือข่ายอย่างมีเหตุ มีผลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิต ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายต่อไป
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน