บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ กิจกรรมร่วมกับชุมชน เดือน ตุลาคม 2556

HMC…สานเสวนาชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ร่วมสานเสวนากับชาวชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและสานความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน โดยคุณบุญเลิศ แก้วทอง ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ รวมทั้งคณะกรรมการชุมชนร่วมให้การต้อนรับ  ณ ที่ทำการชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
1       ร่วมแถลงข่าวกลุ่ม ปตท.มาราธอน ครั้งที่ 7
คุณวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในงานแถลงข่าวกลุ่ม ปตท.มาราธอน ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนสมุนไพรฯ มาบข่า โดยคุณโจ ฮอยน์คิส รองประธานบริษัท สายปฏิบัติการผลิต บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จำกัด นำทีมผู้บริหารสายการผลิตและทีมชุมชนสัมพันธ์เข้าร่วมงาน พร้อมร่วมถ่ายภาพกับประธานในพิธี
     HMC… มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างเก๋งจีน สำหรับแท่นไหว้ องค์พระสังกัจจายน์ ณ ศาลเจ้ามาบตาพุดสามัคคี
คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จำกัด ร่วมกับกลุ่ม ปตท. มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างเก๋งจีน สำหรับแท่นไหว้ องค์พระสังกัจจายน์ ณ ศาลเจ้ามาบตาพุดสามัคคี  โดยมี คุณสุรศักดิ์  วชิรพัฒนพรชัย นายกสมาคมมาบตาพุดสามัคคี และสท.สมหมาย แซ่อุ่น ร่วมรับมอบเงินสนับสนุน
1        HMC… สานเสวนาชุมชนฟ้าสีทอง
คุณโจ ฮอยน์คิส รองประธานบริษัท สายการผลิต บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  นำผู้บริหารและพนักงานฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ร่วมสานเสวนากับชาวชุมชนฟ้าสีทอง เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน และรับฟังข้อเสนอแนะของชาวชุมชน โดยคณะกรรมการชุมชนร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ วัดประชุมมิตรบำรุง บ้านฉาง


    HMC… สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดถนนกะเพรา
คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จำกัด สนับสนุนโครงการพนักงานจิตอาสา ของ คุณมนตรี พรสงวน พนักงานฝ่ายผลิต (PDH) ตามโครงการ เพื่อน้อง...ท้องอิ่ม" ของกลุ่ม RYZ (R@yong Zone) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสมาชิกจิตอาสา ในการให้ความช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยบริษัทฯ สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์) และมอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ ผอ.ปวีณา พุ่มพวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 


 HMC…ร่วมกับกลุ่มปตท.เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  วัดหนองแฟบ
คุณโจ ฮอยน์คิส รองประธาน สายการผลิต และคุณปรีชา โภคะธนวัฒน์ รองประธาน สายการเงินบัญชีและงานสนับสนุนองค์กร บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จำกัด นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 ณ วัดหนองแฟบซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด และชาวชุมชนบ้านหนองแฟบ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยมียอดเงินทำบุญรวมกว่า 1 ล้านบาทHMC… ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จำกัด เป็นผู้แทนกลุ่ม ปตท. ร่วม อนุโมทนากุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยคุณพีรวัฒน์ รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นผู้แทนในการรับมอบHMC…กลุ่มปตท.มาราธอน
คุณวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เดิน –  วิ่ง “กลุ่ม ปตท. มาราธอน ครั้งที่ 7 และร่วมปล่อยตัวนักวิ่งมาราธอน พร้อมด้วยคุณโจ ฮอยน์คิส รองประธานบริษัทฯ สายการผลิต บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกิจกรรมเดิน-วิ่งดังกล่าวแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ ระยะทาง 42.195 ก.ม. , 21.100 ก.ม. , 10 ก.ม. , 5 ก.ม., 3 ก.ม. และประเภทชมรมวิ่ง ในการนี้ คุณโจ ได้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.100 ก.ม.อีกทั้งเป็นผู้แทนผู้บริหารกลุ่มปตท. มอบรางวัลแก่นักวิ่งประเภทต่างๆ ในงานด้วย


HMC…ร่วมงานทอดกฐิน วัดซอยคีรี
คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จำกัด เข้าร่วมพิธีทอดกฐินกลุ่ม ปตท. ประจำปี 2556 ณ วัดซอยคีรี ซึ่งบริษัท ทีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นธรรมทานในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป


HMC….แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคนใหม่
 บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จำกัด โดยคณะผู้บริหารโรงงาน  เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ คุณทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง


ภาพข่าวโดย...นฤมล  เขียวทรัพย์ ( เปิ้ล )
About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน