ศูนย์ฝึกทหารใหม่ มอบธงเกียรติยศ พลกองประจำการ
ศูนย์ฝึกทหารใหม่ มอบธงเกียรติยศ พลกองประจำการ

วันนี้(24 ธ.ค. 56) นาวาเอกนิวัธ ฮะเจริญ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นประธานพิธีมอบธงเกียรติยศ รางวัลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ 3/2556 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น ณ สนามฝึกความเป็นเลิศ หน้ากองบังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ซึ่งการสอบความรู้นักเรียนพลกองประจำการ เป็นรายบุคคลและระดับกองร้อย ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ผลการสอบปรากฏว่ามีกองร้อยที่สอบได้คะแนนชนะเลิศ รองชนะเลิศ สมควรได้รับธงเกียรติยศ จำนวน 8 กองร้อย รางวัลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 5 กองร้อย และรางวัลครูดีเด่น จำนวน 8 รางวัล ประกอบด้วย ธงเกียรติยศภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางวิชาการ ชนะเลิศกองพันนักเรียนที่ 1 ได้แก่ กองร้อยนักเรียนที่ 5 ชนะเลิศกองพันนักเรียนที่ 2 ได้แก่ กองร้อยนักเรียนที่ 4 ชนะเลิศกองพันนักเรียนที่ 3 ได้แก่ กองร้อยนักเรียนที่ 2 ชนะเลิศกองพันนักเรียนที่ 4 ได้แก่ กองร้อยนักเรียนที่ 4 ธงเกียรติยศภาคปฏิบัติวิชาทหารราบ - พลศึกษา ชนะเลิศกองพันนักเรียนที่ 1 ได้แก่ กองร้อยนักเรียนที่ 1 ชนะเลิศกองพันนักเรียนที่ 2 ได้แก่ กองร้อยนักเรียนที่ 3 ชนะเลิศกองพันนักเรียนที่ 3 ได้แก่ กองร้อยนักเรียนที่ 2 ชนะเลิศกองพันนักเรียนที่ 4 ได้แก่ กองร้อยนักเรียนที่ 6 รางวัลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประเภทกองร้อยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กองร้อยชนะเลิศ ได้แก่ กองร้อยนักเรียนที่ 6กองพันนักเรียนที่ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กองร้อยนักเรียนที่ 6 กองพันนักเรียนที่ 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ กองร้อยนักเรียนที่ 1 กองพันนักเรียนที่ 2 ประเภทกองร้อยอาคารครึ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก - ครึ่งไม้ กองร้อยชนะเลิศ ได้แก่ กองร้อยนักเรียนที่ 3 กองพันนักเรียนที่ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 กองร้อยนักเรียนที่ 4กองพันนักเรียนที่ 2 รางวัลครูดีเด่น ได้แก่ ร.อ.สมหมาย เสมมณี ร.ท.นิพนธ์ เอี่ยมอินทร์ ร.ท.ชูศักดิ์ จันทเลิศ   พ.จ.อ.มาโนช อุดมผล พ.จ.อ.อดิวิศว์ ทวีวงษ์   จ.อ. สุริยา ซิ้มเทียม จ.อ.วุฒิชัย จิ้มกระโทก และ จ.อ.สุพจน์กาฬภักดี

นาวาเอกนิวัธ ฮะเจริญ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กล่าวว่า การมอบธงเกียรติยศในวันนี้ เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่า นักเรียนทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมจนเป็นกำลังของกองทัพ ที่มีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยม มีบุคลิกลักษณะท่าทางองอาจ ผึงผาย แสดงออกถึงความมีวินัย และความสามัคคีในหมู่คณะ นั่นย่อมหมายถึงผลการฝึกศึกษามีความสำเร็จเรียบร้อยตามความมุ่งหมายของทางราชการ ซึ่งผลดังกล่าว มีความสำเร็จลุล่วงลงได้ก็เพราะได้รับความร่วมมือจากครูฝึกสอน ที่ได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ จนได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ ทำให้เป็นที่ยอมรับ และสมควรได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่น จึงขอให้ผู้ทำหน้าที่ท่านอื่น ๆ จงถือเอาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

  อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี081-3455203 /086-3684323

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน