เทศบาลเมืองสัตหีบเปิดค่ายวิชาการฝึกเยาวชนช่วงปิดเทอมวันนี้(6พ.ค.57) นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโครงการทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2557 ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้ปกครองคณะครูอาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร่วมให้การต้อนรับ

            นายรุ่งโรจน์ อ่อนวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบได้กล่าวรายงานว่า เทสบาลเมืองสัตหีบ ได้กำหนดจัดทำโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการของเยาวชน (ค่ายทักษะทางวิชาการ)โดยมีการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ อใร 4กลุ่มสาระวิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และอังกฤษ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การลงมือปฎิบัติ การสร้างองค์ความรู้การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น รวสมทั้งการเรียนการรู้ทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่นสังคมอย่างมีความสุข อันจะส่งผลประโยชน์ศุงสุดกับเยาวชน ให้เป็นผ็มีวิสัยรักการเรียนรู้ และพัฒนาเป็นพลเมืองของประเทศที่มีคุณภาพ และมีความสุข โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  1.เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน 2.เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาความรุ้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยขน์ในชีวิตประจำวันได้ 3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเยาวชยให้สูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ

            นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ ดครงการนี้ทางเทศบาลเมืองสัตหีบได้ดำเนินการจัดเป็นปีที่3แล้ว โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในเขตเทศบาลได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดถาคเรียน ได้ฝึกนิสัยรักการเรียนรู้รวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะการร่วมอยู่กับอื่น โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นซึ่งเป็นสิ่งทีมีเทศบาลเมืองสัตหีบได้พลักดันนโยบายด้านการพัฒนาชีวิต นำเยาวชนสัตหีบสู๋สังคมอุดมปัญาเรามุ่งหวังให้เยาวชนลูกหลานชาวสัตหีบ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่ชาวสัตหีบต่อไป

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี081-3455203 /086-3684323

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน