กรมชลประทาน ศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน สระแก้วเมื่อบ่ายของวันนี้  8 ก.ค.58  ที่หอประชุมอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ได้มีการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการทบทวนผลการศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้วนายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี โดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดขึ้น  นายศักดิ์พินิต  ผดุงกิจ ที่ปรึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาภาคเอกชน องค์กรธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้แทนจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
*****นายศักดิ์พินิต  ผดุงกิจ ที่ปรึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน กล่าวว่า  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว อยู่ในแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ของกรมชลประทาน ได้ทำการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น และออกแบบรายละเอียดเสร็จแล้วเมื่อปี 2543 และได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของโครงการอย่างต่อเนื่อง  เมื่อปี 2548 คณะกรรมการมรดกโลกได้มีการประกาศให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาเป็นมรดกโลก จึงทำให้โครงการฯไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ กรมชลประทานยังคงเห็นความจำเป็นของการพัฒนาลุ่มน้ำสะโตน จึงได้พิจารณานำโครงการที่มีลำดับความสำคัญรองลงมา พิจารณาการศึกษาแทน คือ โครงการผันน้ำห้วยสะโตน - อ่างห้วยยาง มาศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีการประชุมและรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆมา 5 ครั้งแล้ว ซึ่งจากการศึกษาข้อมูล พบว่า ในช่วงฤดูฝนมีปัญหาน้ำหลากเกิดขึ้นทุกปี ไม่สามารถเก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ ทำให้ประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ  เพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ในขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยยางมีความจุเก็บกักน้ำ ได้ประมาณ60 ล้านลูกบาศก์เมตร  ที่ปรึกษาจึงมีแนวคิดที่จะผันน้ำส่วนเกินจากความต้องการใช้น้ำจากลำห้วยสะโตนในฤดูฝน8 เดือน ไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยยาง และส่งกลับมาใช้ประโยชน์ในช่วงฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนทิ้งช่วงในฤดูกาลถัดไปเมื่อโครงการดำเนินการก่อสร้างแล้วสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์ของบ้านเจริญสุข บ้านทุ่งทะเล บ้านหนองปรือ และบ้านหนองติม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประมาณ 7,500 ไร่ มีผู้ได้รับประโยชน์ 300-400 ราย แต่ในขณะนี้ยังในขั้นเจรจากับ คณะกรรมการมรดกโลก จึงทำให้โครงการนี้ชะลอออกไปก่อน
*****ด้านนายสมพิษ  แพนลิ้นฟ้า  ประธานสภาเกษตรกร ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา  กล่าวว่า ได้ประชุมมาหลายครั้งแล้วไม่เห็นมีความก้าวในเรื่องนี้แต่อย่างไร ก็ปล่อยให้ประชาชนในพื้นที่รับชะตากรรมไปเลื่อย เมื่อถึงฤดูกาลทำนาก็ต้องรอน้ำจากธรรมชาติ เมื่อประชาชนในได้รับความเดือดร้อน มรดกโลกช่วยอะไรได้ไหม ทำนา 4 ครั้งได้ครั้งเดียว เป็นอย่างนี้ทุกปี ถ้าใน 2 เดือนฝนไม่ตกลงมาก็ต้องไม่ได้ทำนาอย่างแน่นอนแล้วประชาชนจะเอาอะไรกิน และมรดกโลกช่วยได้ไหมก็อยากบอกหน่วยที่เกี่ยวข้องจะช่วยประชาชนได้อย่างไรประชาชนรอคำตอบอยู่
***** ด้านนายชัยภัทร  หิรัญยเลขา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า โครงการทบทวนผลการศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว  ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ โดยมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน  รวมทั้งป้องกันและแก้ไขบรรเทาทุกข์ของประชาชน ส่วนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ  ซึ่งการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

รายงานข่าว สมศักดิ์ สารการ ,วีระยุทธ สารการ ,จุฬาลักษณ์ สารการ จ.สระแก้ว 0870210815

About แอดมิน

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

ผู้สนับสนุน